Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in april 2009 met 5.000 gestegen tot 469.000. Het aantal werkzoekenden is nu 34.000 hoger dan een jaar geleden. In Noord-Nederland nam het aantal werkzoekenden de afgelopen maand licht af.
Ook in de agrarische sector en bij de lagere technische beroepen was sprake van een geringe afname. Het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen nam in april met 9.000 toe tot 207.000, een stijging van 4,5 procent. In de leeftijdsgroep 25-35 jaar was de procentuele toename het sterkst.

Grootste stijging in leeftijd tot 35 jaar
Onder jongeren tot 25 jaar en in de leeftijdsgroep 25-35 jaar blijft het aantal werkzoekenden sterker dan gemiddeld stijgen. In april kwamen er ruim 3.000 werkzoekenden tot 35 jaar bij. Onder 45-plussers bleef het aantal werkzoekenden nagenoeg gelijk.

Lichte daling in Noord-Nederland
In Noord-Nederland nam het aantal werkzoekenden in april licht af, met een daling in Friesland (-1,0%) en Drenthe (-0,3%) en een beperkte stijging in de provincie Groningen (+0,4%). De afname in Friesland en Drenthe is te danken aan een teruggang in het aantal werkzoekenden in de lagere agrarische beroepen.
In de overige provincies nam het aantal werkzoekenden licht toe, met uitschieters naar boven in Zuid-Holland (+1,9%), Noord-Brabant (+1,9%) en Flevoland (+2,4%).

Sterke stijging 'nieuwe' werkzoekenden met mbo- of hbo-opleiding
In de periode januari-april 2009 lag het aantal werkzoekenden dat zich meldde bij UWV WERKbedrijf ruim 30 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder mannen nam de instroom met ruim 40 procent toe, onder vrouwen was dit 10 procent. Relatief gezien steeg het aantal nieuwe werkzoekenden het sterkst onder hbo'ers en mbo'ers. Het aantal uitgeschreven werkzoekenden is na het dieptepunt in januari voor de derde maand op rij gestegen.

Forse toename aantal WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in april 2009 met 9.000 toe tot 207.000, een stijging van 4,5 procent. In de leeftijdsgroep 25-35 jaar steeg het aantal WW-uitkeringen relatief gezien het sterkst (+9,8%). Regionaal lopen de verschillen uiteen van een daling in de provincie Groningen (-2,7%) tot een sterke stijging in de provincie Utrecht (+7,7%).

Niet alle sectoren melden minder vacatures
Werkgevers meldden in de eerste vier maanden van dit jaar 20 procent minder vacatures bij UWV WERKbedrijf ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling doet zich onder meer voor in de handel, de industrie, de horeca en de zakelijke dienstverlening. In de landbouw en visserij en gezondheid en welzijn ligt het aantal bij het WERKbedrijf ingediende vacatures rond het niveau van vorig jaar. In de sectoren openbaar bestuur en financiële instellingen is het aantal vacatures flink hoger dan in 2008.

UWV WERKbedrijf verleent meer ontslagvergunningen
UWV WERKbedrijf verleende in april 3.200 ontslagvergunningen, ruim 200 meer dan in maart. In de eerste vier maanden van 2009 verleende UWV WERKbedrijf 10.400 ontslagvergunningen, driekwart meer dan in dezelfde periode in 2008. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal verleende vergunningen vanwege bedrijfseconomische redenen meer dan verdubbeld.

Bron: ANP