Bernadette van Buchem (49) wordt per ingang van 1 april 2010 directeur van de Consumentenautoriteit. Van Buchem voerde voor haar benoeming opdrachten uit via ABD-interim. Zij heeft in dit verband gewerkt bij het ministerie van Justitie als plaatsvervangend directeur Rechtsbestel en bij de dienst SZW van de gemeente Den Haag als manager Beleid.

Daarvoor was zij werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken, ondermeer als adjunct secretaris-generaal en directeur Interne Zaken. Van Buchem volgt Marije Hulshof op, zij werd per 1 januari 2010 directeur van NL EVD Internationaal bij Agentschap NL (uitvoeringsagentschap van Economische Zaken).

De Consumentenautoriteit is de toezichthouder op consumentenrecht en eerlijke handel. De Consumentenautoriteit bevordert eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten, met als uitgangspunt de economische belangen van consumenten.

Het aanpakken van collectieve inbreuken en het vergroten van kennis over rechten en plichten zijn daarbij de belangrijkste taken. De Consumentenautoriteit is een dienst van het ministerie van Economische Zaken.

Bron: Ministerie van Economische Zaken