Het openbaar maken van de betaaltermijnen van gemeenten door MKB-Nederland lijkt een gunstig effect te hebben op hun betaalgedrag. Dat zegt minister Van der Hoeven in een reactie op de vragen die haar gesteld waren door Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP). Nu betaalt volgens de minister nog maar 1 op de 6 gemeenten te laat.

Om de slechte betalingsmoraal van gemeenten aan te pakken schreef MKB-Nederland afgelopen voorjaar alle gemeenten in Nederland aan. Bijna 170 gemeenten hebben gereageerd, waarvan 25 gemeenten te laat betalen. Voldeed eerst 1 op de 5 gemeenten niet aan de betalingstermijn van 30 dagen, nu is dat nog maar 1 op de 6. MKB-Nederland krijgt in reactie op haar brief van veel gemeenten te horen dat zij hun betaalbeleid aanscherpen.

Van der Hoeven vindt het initiatief van MKB-Nederland een goed voorbeeld van wat de markt zelf kan doen om problemen aan te pakken. De minister is daarom van mening dat er geen actie vanuit de overheid zelf nodig is. Ook heeft de rijksoverheid volgens haar geen zeggenschap op dit gebied. MKB-Nederland ziet dat anders. De rijksoverheid heeft volgens de ondernemersorganisatie op dit terrein niet alleen een voorbeeldfunctie maar ook een stimulerende taak richting decentrale overheden.

Van der Hoeven: ‘Wel hebben we samen met de VNG gemeenten opgeroepen een betalingstermijn van 30 dagen te hanteren.' Ook zou de EU richtlijn late betalingen herzien moeten worden volgens de minister, zodat marktpartijen die worden benadeeld door het betaalgedrag van hun klanten meer en eenvoudiger mogelijkheden krijgen om dat nadeel te bestrijden.

Inmiddels heeft nog tweederde van de gemeenten niets van zich laten horen. Van der Hoeven: ‘ik stel het op prijs als decentrale overheden dat wel uit zichzelf doen.'

Bron: MKB Nederland