Op zaterdag 1 juli treedt de vernieuwde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in werking. In deze wet staat hoe mensen met schulden weer schuldenvrij kunnen worden via een WSNP-traject en zo een nieuwe start kunnen maken. In de wet zijn diverse wijzigingen doorgevoerd waarmee procedures rondom schuldsanering toegankelijker en efficiënter moeten worden.

  • De looptijd van het WSNP-traject wordt ingekort van 3 naar 1,5 jaar waardoor schuldenaren sneller het traject kunnen doorlopen en sneller een schuldenvrije toekomst tegemoet kunnen zien. Als de situatie erom vraagt, zijn langere termijnen mogelijk.
  • Normaal begint het WSNP-traject en de termijn van 1,5 jaar te lopen nadat de rechter heeft besloten een schuldenaar toe te laten tot de WSNP. Met de wijziging van de wet is het mogelijk dat de WSNP al begint te lopen tijdens het minnelijke traject. Daarvoor is het nodig dat de schuldenaar in het minnelijke traject maximaal aflost aan de gezamenlijke schuldeisers, zoals hij zou moeten aflossen in de WSNP.
  • De termijn waarbinnen de schuldenaar te goeder trouw moet zijn geweest bij het laten ontstaan en of het onbetaald laten van de schulden, wordt verkort van 5 naar 3 jaar.
  • De zogenoemde tienjaarstermijn vervalt. In de oude situatie gold dat mensen die binnen 10 jaar na een WSNP-traject opnieuw in de problematische schulden kwamen, waren uitgesloten van de wettelijke schuldsanering.

Voor meer informatie over de vernieuwde procedures met betrekking tot de WSNP, kunt u vanaf 1 juli terecht op deze pagina van de website Rechtspraak.nl

Bron: Rechtspraak.nl