Staatssecretaris Sander Dekker (OCW), de Duitse ambassadeur Emmes en voorzitter Bernard Wientjes (VNO-NCW) hebben maandag het rapport ‘Vasthoudend innoveren’ over het Duitse wetenschaps- en innovatiebeleid in ontvangst genomen.

De studie is uitgevoerd door het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) in opdracht van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT).  De raad ziet het Duitse beleid als bron van inspiratie, met name waar het gaat om continuïteit, zorg voor de maakindustrie en het bevorderen van het imago van techniek.

Vergelijkingsmateriaal voor Nederland

In de studie brengt het DIA het Duitse onderzoeks- en ontwikkelings-landschap in kaart. Het analyseert de sterke en zwakke punten van het Duitse beleid, de rol van het Duitse bedrijfsleven in Research & Development en de samenwerking tussen overheid en onderzoeksinstituten. Het rapport biedt daarmee interessant vergelijkingsmateriaal voor het Nederlandse beleid.

Koersvast

Het Duitse beleid kan op veel punten een inspiratiebron voor Nederland zijn. Duitsland voert een uitgesproken koersvast en vasthoudend beleid. Toen andere landen zich op dienstverlening gingen toeleggen, bleef Duitsland succesvol inzetten op de maakindustrie. De overheid schrikt niet terug voor duidelijke keuzes en ontwikkelt op basis daarvan beleid voor de lange termijn. Een voorbeeld hiervan is de Energiewende, het beleid dat kernenergie afbouwt en de overgang op duurzame energie stimuleert.

Duitsland realiseerde tussen 2000 en 2010 bijna een verdubbeling van afgestudeerden in technische disciplines. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een actieve rol van het bedrijfsleven en het continu propageren van Duitsland als techniekland. Hierdoor weet Duitsland ook specialisten uit andere landen te trekken.

De blik naar buiten

Wetenschap en innovatie ontwikkelen zich in een internationale context. Daarom wil de AWT leren van andere landen. De raad brengt een reeks achtergrondstudies uit waarin telkens het wetenschaps- en innovatielandschap van één land of groep van landen centraal staat. Doorslaggevend voor de keuze om met Duitsland te beginnen, is dat Duitsland zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld van ‘zieke man van Europa’ tot een ‘Innovatieleider’ die in de hele wereld wordt geroemd.

Het DIA heeft op haar website Duitslandweb een serie met een aantal typerende voorbeelden in het Duitse wetenschapslandschap uitgelicht.

Bron: APS