Brancheorganisatie neemt Credit Management Trendmeter over

Hoe is het gesteld met de betaalmoraal van Nederlandse bedrijven? En wat zijn de belangrijkste thema’s voor creditmanagers? Op de 8e Credit Expo op 14 november aanstaande publiceert Het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) de antwoorden op deze en andere vragen over betaalstromen binnen Nederland.

De Trendmeter was een van de eerste onderzoeken die het verband tussen de economische crisis en de betaalmoraal in Nederland aantoonden. Ook de late betalingen van overheden en multinationals werden in een vroeg stadium geconstateerd. De Credit Management Trendmeter werd zeven jaar geleden voor het eerst uitgegeven door VCMB-lid OnGuard. De branchevereniging neemt dit onderzoek nu over en maakt jaarlijks de resultaten daarvan bekend.

Met de Credit Management Trendmeter wil het VCMB ook de diverse onderzoeken binnen de creditmanagement branche met elkaar verbinden. Doordat het onderzoek jaarlijks plaatsvindt, wil de branchevereniging trends en ontwikkelingen in het betaalgedrag van Nederlandse organisaties signaleren. Naast een aantal vaste onderdelen, zoals het gemiddelde aantal dagen dat rekeningen open staan, biedt het onderzoek ruimte om een antwoord te vinden op actuele gebeurtenissen of nieuwe wet- en regelgeving.

De resultaten van de eerstvolgende Credit Management Trendmeter worden op de Credit Expo in november bekendgemaakt. Aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Blauw Research, nemen gemiddeld ruim 100 Nederlandse creditmanagers deel. Daarmee is dit het grootste onderzoek in de credit management branche.

“Creditmanagers zijn een steeds belangrijkere spil geworden binnen organisaties,” zegt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. “Ze zorgen niet alleen dat rekeningen op tijd worden betaald, steeds vaker zie je dat ze ook aan de voorkant zorgen voor de juiste contractafspraken of meedenken met de afdeling verkoop. De Credit Management Trendmeter wordt specifiek onder deze groep uitgevoerd. De waarde van de resultaten is daardoor groot: ze zijn een hele goede indicator voor de hele Nederlandse economie.”

Bron: www.creditexpo.nl