Merendeel incassoprocedures nog niet aangepast aan nieuwe wetgeving

Bedrijven doen er goed aan nog voor de feestdagen extra inspanningen te verrichten om openstaande rekeningen te innen. Het VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) waarschuwt ondernemingen dat betalingen in december vaak worden uitgesteld of door vakanties langer blijven liggen.

Tegelijkertijd roept het VCMB consumenten op aanmaningen die zij ontvangen goed te controleren. Uit recent onderzoek van de branchevereniging onder een representatieve groep van 110 creditmanagers van Nederlandse bedrijven, blijkt dat het merendeel van de bedrijven hun incassoprocedure nog niet heeft aangepast aan de nieuwe wettelijke voorschriften. Het VCMB stelt dat daardoor niet altijd de juiste incassokosten worden doorberekend.

Door het kerstreces blijven facturen bij opdrachtgevers vaak langer liggen. Veel werknemers zijn met vakantie en sommige bedrijven sluiten zelfs de deuren voor twee weken. Omdat de feestdagen dit jaar midden in de werkweek vallen, is de kans dat rekeningen langer blijven liggen extra groot.

Waar bedrijven in december door eindejaarsuitkeringen krapper bij kas zitten, beschikken consumenten om diezelfde reden juist over meer geld. Deze periode is daarom uitermate geschikt om nog voor de Kerst openstaande rekeningen betaald te krijgen. Dat is ook voor de consument zelf prettiger: onnodige incassokosten worden hiermee voorkomen.

Incassokosten controleren

Sinds afgelopen zomer is er met de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) nieuwe wetgeving van kracht die een minimum en een maximum stelt aan de incassokosten die bedrijven aan consumenten in rekening mogen brengen. Hoewel de wet per 1 juli dit jaar is ingegaan, pasten ruim zes op de tien organisaties (62%) hun algemene voorwaarden of incassotrajecten niet aan.

“Dat wil niet zeggen dat al deze organisaties teveel incassokosten in rekening brengen. Zo kunnen bedrijven onderling afwijkende afspraken vastleggen. Toch zien we in de praktijk dat bedrijven bewust of onbewust nog altijd niet aan de nieuwe wetgeving voldoen. Het kan voor consumenten dus geen kwaad eventuele aanmaningen goed te controleren op de kosten die in rekening worden gebracht,” zegt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB.

De WIK schrijft voor dat bedrijven veertien dagen na het verzenden van een eerste aanmaning, waarin de kosten zijn aangekondigd, incassokosten in rekening mogen brengen. Voor deze kosten geldt een staffel die kan oplopen tot 15% van de oorspronkelijke factuur, met een minimumbedrag van 40 euro. Op een rekening van 2.000 euro kan dus tot 300 euro aan incassokosten in rekening worden gebracht.

Op een rekening van 10 euro, kan echter al 40 euro aan incassokosten worden gerekend. Het opvoeren van andere kosten (zoals administratiekosten) aan consumenten is niet meer toegestaan. Wel mag de wettelijk verschuldigde rente in rekening worden gebracht.

Bron: www.creditexpo.nl