Eenzijdige verlenging betalingstermijn werkt door in de hele keten.

Het eenzijdig verlengen van de betalingstermijn door multinationals heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele keten en heeft een negatief effect op de economie. De betalingstermijnen verkorten, levert juist een enorme economische impuls op. Dat stelt het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB), de brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn binnen het aandachtsgebied creditmanagement.

Deze week maakte het Financieele Dagblad er melding van dat DE Master Blenders zijn betalingstermijn voor leveranciers eenzijdig verlengt tot 180 dagen of zelfs 200 dagen. Hiermee misbruikt het bedrijf het leverancierskrediet om in de eigen liquiditeitsbehoefte te voorzien, stelt het VCMB. Dit terwijl er sinds dit jaar wetgeving van kracht is die een maximale termijn van 30 dagen voorschrijft. Hoewel bedrijven onderling andere afspraken mogen maken, zijn betalingstermijnen van meer dan 60 dagen alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

Het eenzijdig verlengen van de betalingstermijn door multinationals heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele keten en heeft een negatief effect op de economie. De betalingstermijnen verkorten, levert juist een enorme economische impuls op. Dat stelt het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB), de brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn binnen het aandachtsgebied creditmanagement.

Deze week maakte het Financieele Dagblad er melding van dat DE Master Blenders zijn betalingstermijn voor leveranciers eenzijdig verlengt tot 180 dagen of zelfs 200 dagen. Hiermee misbruikt het bedrijf het leverancierskrediet om in de eigen liquiditeitsbehoefte te voorzien, stelt het VCMB. Dit terwijl er sinds dit jaar wetgeving van kracht is die een maximale termijn van 30 dagen voorschrijft. Hoewel bedrijven onderling andere afspraken mogen maken, zijn betalingstermijnen van meer dan 60 dagen alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

Gevolgen voor de keten en de economie

Door de dominante marktpositie van grote organisaties moeten veel leveranciers de eenzijdige aanpassing wel accepteren. Met name kleinere leveranciers zijn hierdoor niet in staat zelf aan hun betalingsverplichtingen te voldoen en gaan hun toeleveranciers ook trager betalen. Zo heeft een dergelijk besluit gevolgen voor de gehele keten.

Bij grote ondernemingen is de kans op non-betaling niet groot. Dit kan echter verderop in de keten wel optreden. Uit onderzoek van VCMB blijkt dat de helft van alle oninbare vorderingen (52%) is te wijten aan een faillissement van een afnemer. Veel bedrijven (37%) voelen deze pijn direct in hun kaspositie en worden zelf ook late betalers (19%).

Betalingsbeleid staat haaks op MVO-beleid

Het VCMB wijst op de voorbeeldfunctie die grote ondernemingen hebben. Voorzitter Mannes Westhuis: “Het is een verkeerd en onverantwoordelijk signaal naar de gehele markt, dat onherroepelijk navolging krijgt door andere ondernemingen. Als grote ondernemingen hun betalingstermijnen aanpassen, waarom zouden kleinere partijen het dan niet ook doen?”

“Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt valt bovengenoemde beslissing goed te begrijpen,” vervolgt Westhuis. “Hierbij gaat DE Master Blenders echter volledig voorbij aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Het VCMB roept ondernemingen die de betalingstermijnen hebben opgerekt op om in deze lastige tijden hun rekeningen wel keurig binnen 30 dagen te betalen en daarmee, naast hun toeleveranciers, indirect ook hun klanten te ondersteunen.

Bron: VCMB