Consumenten moeten oppassen voor onnodige incassokosten na terugkomst van hun aankomende zomervakantie.

Hiervoor waarschuwt het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB). De branchevereniging roept consumenten op het huishoudboekje op orde te hebben alvorens te vertrekken naar het vakantieadres. Door een wetswijziging die op 1 juli aanstaande in werking treedt, verandert de regelgeving rondom het innen van incassokosten. Hierdoor kunnen consumenten geconfronteerd worden met onnodig hoge kosten als zij rekeningen niet op tijd betalen.

De wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten die op 1 juli in werking treedt moet een einde maken aan de onduidelijkheid over het in rekening brengen van incassokosten aan consumenten. Het VCMB verwacht dat bedrijven door de veranderende regels voortaan korter op de bal zullen spelen en in sommige gevallen na veertien dagen direct incassokosten gaan doorberekenen. Consumenten die deze zomer op vakantie gaan en hun huishoudboekje niet op orde hebben voor vertrek, kunnen daardoor bij terugkomst voor een onaangename verrassing komen te staan en aanmaningen op de mat verwachten.

Zomervakantie

De wet schrijft voor dat bedrijven veertien dagen na het verzenden van een eerste aanmaning, waarin de kosten zijn aangekondigd, incassokosten in rekening mogen brengen. Voor deze kosten geldt een staffel die kan oplopen tot 15% van de oorspronkelijke factuur, met een minimumbedrag van 40 euro.

Op een rekening van 2.000 euro kan dus tot 300 euro aan incassokosten in rekening worden gebracht. Op een rekening van 10 euro, kan echter al 40 euro aan incassokosten worden gerekend. “Met de zomervakantie in het vooruitzicht is het voor consumenten extra belangrijk om hun rekeningen voor vertrek te betalen,” zegt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. “Mensen die langer dan veertien dagen met vakantie gaan, kunnen anders bij thuiskomst zomaar geconfronteerd worden met tweede aanmaningen en daarmee flinke incassokosten tegemoet zien. Voor vakantiegangers die van een korter verblijf terugkeren, geldt dat zij bij terugkomst direct moeten handelen om incassokosten te vermijden.”

Onduidelijkheid wegnemen

De nieuwe incassowet moet vooral de onduidelijkheid over incassokosten wegnemen.
Aan consumenten mogen vanaf 1 juli alleen nog de genormeerde incassokosten in rekening worden gebracht. Het opvoeren van andere kosten (zoals administratiekosten) aan consumenten is niet meer toegestaan. Wel mag de wettelijk verschuldigde rente in rekening worden gebracht. Het VCMB heeft een calculator in het leven geroepen waarmee incassokosten na invoering van de wet zijn te berekenen. Deze is te vinden opwww.vcmb.nl/wik-calculator

 

Bron: www.creditexpo.nl