De coronacrisis heeft ook in de opkomende markten een zware tol geëist. Sinds het begin van 2021 gaan deze economieën geleidelijk weer open. Vooral Chili, Egypte, Senegal, Maleisië en Vietnam zijn veelbelovende groeimarkten die zich snel kunnen herstellen van de pandemie, mede door het stevige groeipotentieel en de relatief stabiele politieke situatie in deze landen. Dat biedt kansen voor Nederlandse exporteurs, zeker als de wereldhandel weer opleeft. In veel van deze markten is daarnaast sprake van een groeiende middenklasse, wat volgens Atradius mogelijkheden biedt in consumentgerichte sectoren. Dit blijkt uit haar onderzoek ‘Veelbelovende opkomende markten in 2021’.

Vorig jaar werd een mogelijke escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China beschouwd als het belangrijkste risico voor de wereldeconomie. Al snel werd duidelijk dat het grootste risico uit een heel andere hoek kwam. De coronacrisis trok als een schokgolf door de wereldeconomie. Ook in de opkomende markten heeft de pandemie de economische groei flink onder druk gezet. In 2021 zijn de vooruitzichten positiever en verwacht Atradius dat deze economieën geleidelijk weer opengaan. Nu deze markten langzaam uit het dal kruipen, zullen een inhaalgroei van de consumptie en herstel van de export dit jaar groei van het bruto binnenlands product stimuleren.

In haar rapport heeft Atradius Chili, Egypte, Senegal, Maleisië en Vietnam geïdentificeerd als veelbelovende markten in 2021. “Deze landen bieden vanwege hun economische veerkracht, stabiele politiek situatie, hoge koopkracht en relatief weinig besmettingen kansrijke mogelijkheden voor Nederlandse exporteurs die op zoek zijn naar nieuwe afzetmarkten. We identificeren Chili, Vietnam, Maleisië, Egypte en Senegal als meest kansrijke opkomende markten”, zegt Theo Smid, econoom van Atradius Nederland. “Deze landen lijken sterk uit de pandemie te komen en staan daarnaast bekend om hun relatief gunstige bedrijfsklimaat en groeimogelijkheden in verschillende sectoren.”

Chili: veelbelovende afzetmarkt in Latijns-Amerika

Hoewel Latijns-Amerika van alle opkomende regio’s het zwaarst is getroffen door Covid-19 biedt Chili goede vooruitzichten. Chili heeft een aantrekkelijk bedrijfsklimaat, betrouwbare instituties, weinig corruptie en een doeltreffend macro-economisch beleid. Het land bevindt zich volgens Atradius in een goede uitgangspositie voor een krachtig herstel in de komende jaren. De Chileense economie is gediversifieerd en heeft een relatief hoog percentage beroepen die via telewerken kunnen worden uitgevoerd. Het herstel is in het derde kwartaal van 2020 ingezet in de detailhandel en de maakindustrie. Andere veelbelovende sectoren zijn de landbouw, verpakkingsindustrie en farmaceutische sector. Dit biedt kansen voor Nederlandse exporteurs die in deze segmenten actief zijn.

Maleisië en Vietnam: uitblinkers in export

In Azië beschouwt Atradius Maleisië als één van de landen met de beste vooruitzichten. Dit komt door het gunstige ondernemingsklimaat en de goede infrastructuur. Hiermee bevindt Maleisië zich in een goede positie voor een robuuste groei van het bbp in de komende jaren. Hoewel het land vorig jaar in een recessie terechtkwam, verwacht Atradius een krachtig herstel in 2021 en zal de groei van het bbp maar liefst 6,2 procent bedragen. De relatief goed opgeleide beroepsbevolking geeft het land een sterke positie in de hoogwaardige elektronische industrie. Ook wordt de positie in de maakindustrie versterkt als gevolg van stijgende lonen in China. De versnelling van de wereldwijde groei maakt 2021 tot een aantrekkelijk jaar voor exportgerichte sectoren, zoals de elektronicasector, waarbij ook de landbouwsector redelijk veerkrachtig is.

In Azië staat Vietnam net als vorig jaar eveneens hoog in de ranglijst van markten die interessant zijn voor buitenlandse bedrijven. Vietnam slaagde er vorig jaar als één van de weinige landen ter wereld in om een recessie af te wenden. In 2021 zal de groei van bbp naar verwachting 7,7 procent bedragen. Vietnam is één van de snelst groeiende in Azië en blinkt in de regio uit als een van de meest exportgeoriënteerde economieën. Door de stijgende koopkracht is daarnaast sprake van een sterke binnenlandse vraag. De groeiende binnenlandse bestedingen bieden vooral kansen voor detailhandel en de sector consumptiegoederen.

Egypte en Senegal: stabiel politiek klimaat en sterke economische groei

In het Midden-Oosten presteert Egypte goed. Atradius beschouwt het land als een veelbelovende markt, omdat het politieke landschap stabiel is, er hervormingen plaatsvinden en de groei van het bbp hoger is vergeleken met andere landen in de regio. Wat sectoren betreft, zijn de vooruitzichten voor gas, farmaceutica en IT positief. Deze sectoren hebben de meeste buitenlandse investeringen aangetrokken. Tegelijkertijd is Egypte een regionale koploper als het gaat om investeringen in hernieuwbare energie. Verder richt de regering zich op digitalisering en dat biedt kansen voor IT-bedrijven. In Afrika doet Senegal het goed. Ook dit land profiteert van een stabiel politiek klimaat en een hoge bbp-groei. De sectoren die de beste kansen bieden, zijn de olie- en gassector en infrastructuur. Daarnaast is de regering van plan aanzienlijk te investeren in hernieuwbare energie als wind- en zonne-energie en de mijnbouw. Dit biedt veel mogelijkheden voor exporteurs van kapitaalgoederen, maar ook voor aanbieders van transport-, opslag- en logistieke diensten.

Bron: Atradius