Nederlandse ondernemers leveren massaal op krediet.

De meeste van hen krijgen vervolgens rekeningen niet betaald. Bij sommige ondernemers kost dat zelfs een kwart van de omzet of meer. Toch dekt bijna de helft van de ondernemers zich niet tegen wanbetaling in. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersportal BusinessCompleet.nl onder 1272 ondernemers.

Meeste bedrijven leveren op krediet

Nederlandse ondernemers leveren massaal op krediet. 31 procent van de bedrijven levert altijd op krediet en 26 procent doet dat soms. Slechts 40 procent levert nooit op krediet.

Leveren op krediet regel bij B2B

Leveren op krediet is vooral regel bij bedrijven die zaken doen met andere bedrijven. Bijna de helft van de b2b-bedrijven levert altijd op krediet en minder dan eenderde doet dat nooit. Bedrijven met personeel leveren vaker op krediet dan zzp’ers. Onder bedrijven met 16 tot 50 man personeel levert slechts 28 procent nooit op krediet. Bij zzp’ers is dat de helft.
Bert Bruning, Directeur Atradius Nederland legt uit: “Nederlandse ondernemers handelen vooral op basis van wederzijds vertrouwen. Dat is een groot goed in zakendoen. De huidige economische omstandigheden vragen echter steeds meer om zekerheid dat geleverde goederen en diensten ook betaald worden. Ondernemers zouden er dan ook goed aan doen zich beter te wapenen tegen het risico van wanbetaling.”

Wanbetaling vaak voorkomende schadepost

Een ruime meerderheid van de ondernemers (59 procent) heeft ooit te maken gehad met wanbetaling. Bij het leeuwendeel van hen en bij 52,5 procent van alle ondernemers gebeurde dat ook in het afgelopen jaar. Bijna eenderde van de ondernemers had in het afgelopen jaar 1 of 2 wanbetalers, bij een kleine 12 procent waren het er 3 tot 5. Een kleine 4 procent van alle ondernemers werd het afgelopen jaar met meer dan 10 wanbetalers geconfronteerd.

Schade door wanbetaling kan flink oplopen

De kosten en afschrijvingen als gevolg van wanbetaling lopen flink uiteen. Ruim tweederde van de ondernemers die met wanbetaling werden geconfronteerd, verloor minder dan 5 procent van de omzet. Nog eens een kleine 9 procent had tussen de 5 en 10 procent schade, bij ruim 2 procent was het tussen de 10 en 25 procent en ruim 1 procent verloor zelfs een kwart van de omzet of meer. Bijna 20 procent wist niet hoeveel schade zij hadden door wanbetaling.

Veel ondernemers onvoorbereid

Ondanks de risico’s is bijna de helft van de ondernemers niet op wanbetaling voorbereid. Maar liefst 43,2 procent zegt zich niet tegen wanbetaling in te dekken. 26,5 procent laat klanten vooruit of onder rembours betalen en 23,7 procent stuurt achteraf een incassobureau of deurwaarder. 11,2 Procent vraagt kredietinformatie op over potentiële klanten, 3,2 procent heeft een kredietverzekering en 2,2 procent maakt gebruik van factoring.

 

Bron: Atradius