Vereniging Eigen Huis vraagt minister Dijsselbloem de fiscale restschuldregeling te behouden na 1 januari 2018. Deze regeling is in 2012 ingevoerd om mensen die hun huis met verlies verkopen een steuntje in de rug te geven. Als de huiseigenaar voor deze restschuld een aparte lening afsluit, is de rente daarvan aftrekbaar.

340.000 woningen nog steeds onder water

Ondanks gunstige berichten over stijgende woningprijzen staan nog steeds 340.000 woningen financieel onder water. De hypotheek is in dat geval hoger dan de waarde van de woning. Bij verkoop van het huis houdt de eigenaar een restschuld over. Dit belemmert mensen om te gaan verhuizen. Vooral buiten de Randstad is dit nog het geval, omdat de woningmarkt daar sterk achterblijft bij het prijsherstel in de Randstad.

Fiscale regeling houdt restschuld betaalbaar

Volgens Calcasa levert meer dan de helft van de woningen die tussen 2006 en 2009 zijn gekocht, en die begin dit jaar weer werden verkocht, nog steeds een verlies op van vaak tienduizenden euro’s. Voor deze restschuld kan de voormalig eigenaar vaak een extra lening afsluiten bij zijn bank. De rente daarvan is 15 jaar lang aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Dit is geregeld in de fiscale restschuldregeling uit 2012, maar deze regeling loopt dit jaar af. Als de fiscale restschuldregeling vervalt, is de rente over nieuwe restschuldfinancieringen niet aftrekbaar. Daardoor stijgen de netto maandlasten.

Behoud fiscale restschuldregeling

Door de fiscale restschuldregeling voort te zetten, wordt voorkomen dat mensen die nog steeds financieel onder water staan vast blijven zitten in hun huis. Dit was een belangrijke reden om deze regeling in 2012 in het leven te roepen. Zij kunnen daarmee rekenen op renteaftrek als ze bij hun bank een restschuldfinanciering afsluiten om te kunnen verhuizen.

Bron: VEH