Kostenbesparing is belangrijk. In crisistijd is het echter van belang om met gezonde en solide leveranciers samen te werken.

Strategische leveranciers die leveringen niet meer kunnen nakomen omdat ze failliet dreigen te gaan kunnen uw bedrijf om zeep helpen.  Het is dé tijd van vendor rating.

Als inkoper is het in tijden van economische neergang zaak om op de kleintjes te letten. Uitknijpen is natuurlijk niet helemaal het juiste woord, maar een extra onderhandelingsmoment met leveranciers is geen overbodige luxe. Maar enkel focussen op de prijs is ook niet verstandig, zeker niet als u daarvoor bij een andere partij terechtkomt waarvan je eigenlijk weinig weet. Want hoe zit het eigenlijk met de kredietwaardigheid van die organisatie?

‘Sommige leveranciers eisen snelle betalingen, andere vallen plotseling om’, zegt Gertjan Kaart, algemeen directeur van creditmanagement organisatie Graydon. ‘Dat maakt je business risicovol, want als jij geen leveringen krijgt, kun je zelf vaak ook niet leveren.’

Handelsinformatie

Maar hoe weet je nu of je met liquide leveranciers te maken hebt? Daarvoor doe je aan vendor rating. Je koopt bijvoorbeeld databases met handelsinformatie bij een gespecialiseerd bureau. Ook kun je als inkoper gebruikmaken van de steeds geavanceerdere ratinginstrumenten – lees software.

‘Handelsinformatie gebruik je eigenlijk om je onderbuikgevoel te checken’, zegt Rob Berting, director interernational business 2020vision en als voormalig directielid van Dun & Bradstreet een van de trekkers van de nieuw op te zetten masterclas credit management aan de Rotterdam Business School. ‘Heel verstandig natuurlijk, want je onderbuikgevoel wil je toch nog wel eens in de steek laten.

Handelsinformatie biedt verantwoording en argumentatie voor jezelf, op basis waarvan je de juiste beslissingen kunt nemen. Het levert voor het bedrijf een beargumenteerde beslissing op. Daarnaast kan het ertoe leiden dat je juist géén zaken doet met een bepaald bedrijf. In dat geval behoed je jezelf voor ellende.’

Wees transparant

Het is niet alleen raadzaam om leveranciers (en klanten) te checken op kredietwaardigheid, maar het is ook belangrijker dan ooit om zelf kredietwaardig te zijn én dit te laten weten. ‘Wees je er bewust van dat je zelf ook wordt gecontroleerd’, zegt Kaart, die tevens vice president van Febis (Federation of Business Information Services) is. ‘Wees transparant. Dat is prettig voor je klanten en voor leveranciers, die je dan meer credit zullen geven.’

Door beter gebruik te maken van de beschikbare informatiebronnen in combinatie met softwaresystemen gaat de kwaliteit van het credit management binnen het bedrijf ook omhoog. Dat maakt je een aantrekkelijkere handelspartners, omdat je consistentere en betrouwbaardere beslissingprocessen nemen.

Om dezelfde reden is het belangrijk tijdig te deponeren. Kaart: ‘Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondernemingen zijn jaarrekening te laat deponeert. Dat is slecht voor je credit rating! Dat is niet handig, want je hebt er baat bij als je goed te boek staat.’

Scoren en raten

Niet alleen bedrijven controleren je kredietwaardigheid, banken doen dat ook. Zeker nu. Daarom is het voor ondernemingen ook een stuk moeilijker geworden om aan (investerings)kredieten te komen bij de bank. Omdat banken zelf in de problemen zitten, ontbreekt het hen letterlijk aan geld dat zij als leningen kunnen verstrekken. Maar de crisis vraagt bovendien om extra voorzichtigheid.

Daarom maken banken gebruik van geavanceerde methoden, waarmee zij in staat zijn de gezondheid van bedrijven te bepalen. Zij doen steeds meer aan ‘raten’, weet Jean Gieskens, bestuurslid van de NORA (Nederlandse Orde voor Rating Advisory en Analysis) en hoofddocent bij de VVCM (Vereniging van Credit Management).

‘Dat begin met ratio’s’, legt Gieskens uit: verhoudingsgetallen tussen de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. ‘Op die manier berekenen zij de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en activiteit van een organisatie. Als zij daar branchegewichten en normen aan hangen, spreken we van scoren.’ Betrekt de bank er ook nog kwalitatieve en externe factoren bij, dan spreken we van raten. ‘Een rating doet uitspraken over de gezondheid van een bedrijf voor het komende jaar.’

Leading and legging

Bedrijven die bij de bank geen krediet kunnen krijgen, proberen vaak over te gaan op leverancierskredieten. ‘Leading and legging noemen we dat’, zegt Gieskens. Ofwel: het vooruitduwen van crediteuren en het trekken aan debiteuren als het gaat om de krediettermijnen. Maar ook bedrijven zijn beter geworden in het beoordelen van de kredietwaardigheid van hun relaties.  ‘Zij vragen niet alleen meer een rapportage op, maar kunnen zelf ook raten met gespecialiseerde rating software – min of meer zoals banken dat ook doen.’

Ook accountantskantoren hebben features in hun systemen zitten waarmee ze vooralsnog enkel ratio’s kunnen produceren. Maar ook binnen accountantsorganisaties voert men momenteel de discussie of zij voor klanten scores moeten opstellen. Het onderwerp staat definitief op de kaart.

Bron: www.creditexpo.nl