In de eerste maanden van 2009 kromp het uitvoervolume van de industrie met bijna 20 procent. Daarna liep de volumedaling gestaag terug. In september was het exportvolume 11 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit hangt samen met een flink herstel in de buitenlandse orderontvangsten.
Het oordeel van industriële ondernemers over de buitenlandse orderpositie liet een vergelijkbare ontwikkeling zien. In maart van dit jaar waren de ondernemers hierover uitermate somber. Daarna verbeterde de stemming, eerst langzaam maar in recente maanden sneller. In oktober waren de industrieproducenten duidelijk minder ontevreden.

Ook waren er in oktober voor het eerst sinds een jaar meer producenten die een exporttoename verwachten voor het komende kwartaal dan ondernemers die een exportafname voorzien. Deze signalen wijzen op een voortzettend herstel van het uitvoervolume.

Vergeleken met een jaar eerder was de krimp van de economie in het derde kwartaal van 2009 kleiner dan in de twee voorgaande kwartalen. Dat is te danken aan een kleinere krimp van de uitvoer. Herstel van de export van de Nederlandse industrie is belangrijk voor de economische groei.

Bron: CBS