Op 10 november 2015 overhandigde de Consumentenbond haar ‘Verbeterplan Incasso’ aan de Tweede Kamer. Het plan is opgesteld naar aanleiding van klachten van consumenten. De Consumentenbond verzamelde deze klachten via een meldpunt op haar website.

De Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders, verkort Deurwaardersbelangen.Nu (DB.NU), is deze week in gesprek gegaan met de Consumentenbond, omdat zij zich in een deel van het plan niet kan vinden. Sterker nog: het plan bevat een aantal onbegrijpelijke uitgangspunten en onjuiste veronderstellingen. Zo vallen bijvoorbeeld alle werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders, dus ook wanneer zij incassowerkzaamheden verrichten, al onder het strenge toezichtregime dat van toepassing is op gerechtsdeurwaarders.

Ook het uitgangspunt ‘de meeste consumenten die niet op tijd betalen, willen wel, maar kunnen niet betalen’ kan niet worden onderbouwd. Zou deze stelling juist zijn, dan zouden gerechtsdeurwaarders geen bestaansrecht hebben. Over het algemeen wordt 70 tot 85% van de openstaande vorderingen geïncasseerd. Toch wordt een groot deel de voorgestelde verbeteringen gekoppeld aan dit uitgangspunt. Gerechtsdeurwaarders hebben overigens alle aandacht voor het verschil tussen de zogenaamde ‘niet-kunners’ en ‘niet-willers’. De behandeling van zaken is daar ook op ingericht.

De in het plan verscholen stelling dat gerechtsdeurwaarders in het incassotraject geprikkeld worden om snel kostenverhogende maatregelen te nemen is eveneens niet meer dan een (onjuiste) veronderstelling. Gerechtsdeurwaarders worden door verschillende factoren, waaronder de richtlijnen van hun opdrachtgevers, juist gestimuleerd om tegen een zo laag mogelijk bedrag zo veel mogelijk dossiers in het minnelijke stadium af te wikkelen. De Consumentenbond herhaalt hier een stelling die door de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus (NVI) tegen beter weten in ook te pas en te onpas wordt ingenomen.

Aan de basis van het plan van de Consumentenbond liggen 230 meldingen van consumenten. De Consumentenbond geeft weliswaar desgevraagd aan dat ook meldingen die buiten het meldpunt in het algemeen zijn gedaan bekeken zijn, maar DB.NU plaatst wel een vraagteken bij de representativiteit van het onderzoek. Daarnaast betreft het grootste deel van de meldingen incassobureaus. Overigens worden meldingen die de bond door het jaar heen ontvangt niet gecategoriseerd, zodat het trekken van conclusies voorbarig lijkt.

Deurwaardersbelangen.Nu onderschrijft het belang van het reguleren van de incassobranche. Christen Unie en PvdA hebben daartoe, eerder al dan wordt gesuggereerd door de Consumentenbond, een initiatief genomen. In maart 2015 hebben o.a. Deurwaardersbelangen.Nu en de Consumentenbond met betrokken Tweede Kamerleden aan tafel gezeten om het e.e.a. te bespreken. De Consumentenbond gooit de gerechtsdeurwaarders in Nederland echter onterecht op een hoop met incassobureaus.

Deurwaardersbelangen.Nu omarmt onderdelen van het plan en ziet verbeteringen die ook door gerechtsdeurwaarders nog kunnen worden doorgevoerd, sterker nog: daar maakt zij zich bijzonder hard voor. Zij wil echter waken voor een ongefundeerde ongenuanceerde negatieve beeldvorming.

Bron: Deurwaardersbelangen.Nu