Volgens tweederde van de Nederlandse HR-professionals draagt het gebrek aan investering in leren en ontwikkelen bij aan het vertrek van medewerkers. Dit is ongewenst in de huidige krappe arbeidsmarkt. Hoewel 70 procent van de organisaties een strategie voor leren en ontwikkelen heeft en dit deel uitmaakt van de beoordelingscyclus, is één op de vijf medewerkers niet op de hoogte van het beschikbare opleidingsbudget voor hun ontwikkeling. Bij 95 procent van de organisaties is dit budget wel degelijk aanwezig. Deze gegevens komen uit de Learning & Development Monitor 2024, een jaarlijks onderzoek van Studytube uitgevoerd door Motivaction/Sparkey.

Uit het onderzoek onder 894 respondenten, waaronder 640 Nederlandse werknemers, blijkt dat medewerkers leren en ontwikkelen belangrijk vinden. Meer dan de helft (56 procent) van de werknemers geeft aan dat het verbeteren van hun huidige functie de voornaamste reden is om te leren. Daarnaast vindt 43 procent het leuk om nieuwe kennis op te doen en ziet ruim een derde (33 procent) het volgen van een opleiding als zinvolle voorbereiding op de toekomst. Slechts 8 procent vindt leren en ontwikkelen niet belangrijk.

Studeren onder werktijd is populair (48 procent), maar de meerderheid (76 procent) wil dit op flexibele tijden doen. Het merendeel van de medewerkers (80 procent) verwacht dat de werkgever de volledige kosten van een opleiding vergoedt. Als de kosten zeer hoog zijn, vindt 21 procent het gepast om zelf een bijdrage te leveren. Wat betreft de opleiding zelf wenst 26 procent van de leergierigen een duidelijke structuur en regelmaat in het opleidingsaanbod, dat bovendien goed moet aansluiten bij de persoon (25 procent) en actueel is (24 procent).

Onbenut opleidingsbudget: een gemiste kans

“De wil om te leren is overduidelijk aanwezig. Het is daarom positief dat 95 procent van de HR-professionals aangeeft dat er opleidingsbudget beschikbaar is. Toch blijkt dat 72 procent van de medewerkers niet weet hoeveel budget er voor hen beschikbaar is. Dit resulteert in onbenut potentieel, een gemiste kans voor alle partijen,” aldus Homam Karimi, CEO van Studytube. “Om hun concurrentiepositie te behouden, is het cruciaal dat organisaties hun medewerkers ondersteunen in hun groei en hen beter informeren over opleidingsbudgetten. Meer dan de helft van de ondervraagden wil een opleiding volgen om hun functie naar behoren te vervullen. Een op maat gemaakt leeraanbod is essentieel om de specifieke vaardigheden te ontwikkelen die medewerkers nodig hebben om hun werk goed uit te voeren. Met skill-based learning creëer je een persoonlijk leeraanbod door benodigde skills voor een functie in kaart te brengen, individuele skill gaps te identificeren en een passend leeraanbod te bieden. Zo kunnen werknemers in een continu veranderend werkveld nieuwe vaardigheden ontwikkelen en snel toepassen, waardoor organisaties beter zijn voorbereid op de toekomst. Nu de zomerperiode aanbreekt en er vaak meer rust is, is dit een uitgelezen moment voor leidinggevenden en werknemers om te reflecteren op hun ontwikkeling en de vaardigheden die zij willen leren.”

Bron: Persberichten.com