Verdere modernisering toezicht belastingdienst.

De Belastingdienst gaat zijn toezicht verder moderniseren schrijft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën aan de Tweede Kamer. Invorderings- en controlemedewerkers worden nog gerichter ingezet voor controles op fiscale risico’s die de fiscus in kaart gaat brengen.

Deurwaarders gaan ook ’s avonds en in het weekend op pad om beslag te leggen bij mensen met een belastingschuld en er komen pilots waarin het leggen van loonbeslag en de invordering van kleinere bedragen aan commerciële deurwaarders wordt uitbesteed.

Daarnaast wordt het aantal gerichte boeken- en administratieve controles bij MKB-ondernemers en middelgrote ondernemingen uitgebreid. Verder worden ruim 100 nieuwe medewerkers aangetrokken die worden ingezet voor complexe en arbeidsintensieve invordering.

In totaal wordt het aantal medewerkers dat zich met toezichtstaken gaat bezighouden met zo’n 1600 personen uitgebreid, deels door interne verschuivingen en deels door externe instroom. De hele operatie moet de schatkist € 663 miljoen opleveren.

‘De toezichtstrategie van de fiscus loopt van VIA tot FIOD. Het overgrote deel van de belastingplichtigen is welwillend; de Belastingdienst wil deze mensen zoveel mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met de vooraf ingevulde belastingaangifte en andere vormen van dienstverlening.

De kleine groep belastingplichtigen die echter een loopje probeert te nemen met de fiscus kunnen rekenen op de inzet van zwaarder geschut, zoals de inzet van de deurwaarders en de FIOD. Met gerichte investeringen willen we een extra belastingopbrengst binnenhalen’, aldus staatssecretaris Frans Weekers.

Eerder al zette de Belastingdienst een bezuinigingsoperatie van bijna € 400 miljoen euro in. Deze is ondertussen grotendeels ingevuld door slimmer en efficiënter werken, afstoot van gebouwen en eenvoudiger wet en regelgeving die tegen lagere kosten is uit te voeren. Een van de voorbeelden van de aanscherping van interne bedrijfsprocessen is het gebruik van de loonaangiften van werkgevers en uitkeringsinstanties.

De Belastingdienst gebruikt onder andere deze gegevens om de vooraf ingevulde aangifte voor 9 miljoen mensen klaar te zetten. Vervolgens wordt met behulp van de meest actuele gegevens van werkgevers de definitieve aanslag geautomatiseerd worden gecontroleerd. Op deze manier zijn in een pilot onlangs bijna 200.000 belastingaangiften over 2011 gecorrigeerd.

De kosten van deze operatie die de schatkist jaarlijks € 663 miljoen moet opleveren, bedragen structureel € 157 miljoen.

Bron: Rijksoverheid.nl