Hoewel de economie inmiddels weer aan lijkt te trekken, zijn voor de incasso- en gerechtsdeurwaardersbranche de effecten van de crisis nog merkbaar. Kort geleden verschenen berichten in de pers over het toenemende aantal faillissementen bij incassobureaus.

Die faillissementen worden veroorzaakt doordat steeds meer mensen niet kunnen betalen, ook niet na inschakeling van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Omdat hun inkomsten vaak resultaatsafhankelijk zijn, leidt dat ook tot minder inkomsten. Voor het eerst sinds vele jaren had ook incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn te maken met een dalende omzet. Deze daalde van 42 miljoen euro in 2012 naar 38,5 miljoen euro in 2013 (-8%) en kwam daarmee weer uit op het niveau van 2012.

De omzetdaling heeft niets te maken met minder werk. Sterker nog, het werkaanbod nam in 2013 fors toe. Het gemiddelde aantal nieuwe dossiers per maand steeg van 26.291 naar 31.800. Het totaalbedrag van de te incasseren hoofdsommen steeg van 1 miljard euro naar 1,15 miljard euro. Een stijging van 15% die grotendeels wordt veroorzaakt door de grote portefeuille van schulden in het kader van hypotheekachterstanden en restschulden. Eind 2013 had Flanderijn 356.636 dossiers in behandeling (+13%).

Nieuwe opdrachtgevers

Tevreden is Flanderijn over de grote groei van het aantal nieuwe opdrachtgevers in 2013. Het aantal nieuwe opdrachtgevers is meer dan verdubbeld. Flanderijn verwelkomde 845 nieuwe klanten. In 2012 waren dat er 390. Zij waardeerden de dienstverlening van Flanderijn met een 7,6. Directielid Michel van Leeuwen hierover: ‘Die groei en de hoge klanttevredenheid maken duidelijk dat onze oplossingsgerichte aanpak succesvol is. Opdrachtgevers waarderen met name de betrokkenheid van onze medewerkers bij de behandeling van hun opdrachten. Niet alleen in de richting van de opdrachtgever maar ook in de richting van de schuldenaar.’

Medewerkers

In deze voor de incassobranche moeilijke tijden ziet Flanderijn dat veel incassobureaus en collega-deurwaarders terugvallen op allerlei geautomatiseerde oplossingen waarvoor er minder inzet van medewerkers nodig is. ‘Natuurlijk beschikken ook wij over goede automatisering maar wij vinden dat incasso mensenwerk is’, aldus Van Leeuwen. ‘Het persoonlijk contact met opdrachtgevers en schuldenaren staat voorop. Samen zoeken we naar mogelijke oplossingen. Dat is ook de reden dat wij, ondanks de dalende omzet, niet gesneden hebben in het aantal medewerkers.’ Eind 2013 telden de vijftien vestigingen van Flanderijn 605 medewerkers (eind 2012: 602).

Permanente gegevensuitwisseling Kredietbank Rotterdam

In 2013 is een permanente gegevensuitwisseling tussen gerechtsdeurwaarders en de Kredietbank Rotterdam (KBR) tot stand gekomen. De uitwisseling is het gevolg van een succesvolle pilot van Flanderijn en enkele schuldhulpverlenende instanties in 2012 en maakt het mogelijk om na te gaan of een schuldenaar bij de KBR in het minnelijke schuldhulpverleningstraject zit. Michel van Leeuwen: ‘Doel van deze uitwisseling is onnodige kosten voor de schuldeiser en de schuldenaar te voorkomen én de onderlinge communicatie te verbeteren. Ik verwacht dat in 2014 meer gemeenten, waaronder Amsterdam en Den Haag, zullen toetreden.’ Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland kunnen gebruik maken van deze uitwisseling.

Flexibele griffierechten

In 2013 daalde het aantal ambtshandelingen bij Flanderijn naar 167.000. Dit is een afname van een kleine 20%, die voornamelijk te verklaren is doordat er minder dwangbevelen vanuit het CJIB zijn aangeleverd. Dat heeft dan weer te maken met de rechtstreekse inhouding van de zorgtoeslag door het Zorginstituut Nederland (voorheen CvZ). Het aantal gerechtelijke procedures daalde naar 30.300 (-15%). De combinatie van de slechter wordende verhaalsmogelijkheden, de steeds verdergaande incassobevoegdheden van overheidsinstanties en het hoge griffierecht zorgt er voor dat steeds minder schuldeisers de stap naar de rechter maken. Michel van Leeuwen ‘Natuurlijk is procederen niet het eerste doel van schuldeisers, maar soms is die stap nodig om schuldenaren tot betaling te dwingen. Met name afgelopen jaar zagen wij dat steeds meer schuldenaren speculeren op afboeking van de vordering door de schuldeiser.’ Het griffierecht voor vorderingen tussen € 500 en € 12.500 is nu € 462 en een volgende verhoging is op komst. Minister Opstelten heeft onlangs gezegd dat hij een systeem van flexibele griffierechten niet uitsluit. Michel van Leeuwen: ‘Wat ons betreft moet dat systeem er zo snel mogelijk komen want het huidige systeem is onrechtvaardig voor schuldeisers maar zeker ook voor schuldenaren. Sterker nog, ik ben er van overtuigd dat de hoge griffierechten ook een belangrijke oorzaak zijn van de toenemende schuldenproblematiek bij particulieren.’

Bron: www.creditexpo.nl