Gebruikers van het Bel-me-niet-register worden beter geinformeerd over de regels van het register.

Ook wordt onderzocht of de periode waarin bedrijven met klanten mogen bellen aan een termijn kan worden gebonden. Dit schrijft minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) maandag 4 juni 2012 in antwoord op Kamervragen.

Recht van verzet

‘Ik wil in samenspraak met de beheerder verbeteteringen aanbrengen in het huidige beleid,’ aldus Verhagen. Uit de evaluatie van het register van april 2012 blijkt dat beter duidelijk gemaakt moet worden wat het zogenoemde ‘recht van verzet’ inhoudt. Dit is de mogelijkheid voor de klant om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn telefoonnummer.

Termijn

Een tweede pijnpunt dat uit de evaluatie naar voren komt, is gebeld worden door een bedrijf of organisatie waarmee al langere tijd geen contact meer is geweest. ‘Ik ga daarom bekijken of het mogelijk is om hieraan een termijn te verbinden,’ schrijft Verhagen aan de Kamer.

Ongevraagde verkooptelefoontjes

Het Bel-me-niet-register is ingesteld om te voorkomen dat mensen ongevraagde (verkoop)telefoontjes ontvangen. Sinds de invoering van het register hebben meer dan 6,9 miljoen mensen hun nummer laten blokkeren voor ongevraagde (verkoop)telefoontjes (telemarketing).Bron: Rijksoverheid.nl