Verkenning om huishoudens met problematische schulden met registerdata te definiëren.

Dit onderzoek (PDF, 40 pagina’s) beschrijft hoe huishoudens met problematische schulden met registerdata op 1 januari 2015 gedefinieerd kunnen worden en hoe plausibel die definitie is.

Dit onderzoek is bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: CBS