De verkoop van Hollandsche Bank Unie (HBU) en IFN Finance aan Deutsche Bank levert een bedrag van EUR700 miljoen op, zo blijkt donderdag uit een brief van minister van Financiën Wouter Bos aan de Tweede Kamer.

De verkoop van de commerciële bankactiviteiten werd door de Europese Commissie geëist als voorwaarde om goedkeuring te geven voor de fusie van de Nederlandse delen van ABN Amro met Fortis Bank Nederland.

De koopsom kan op het moment van de overdracht van de aandelen, naar verwachting in het voorjaar van 2010, worden verlaagd vanwege verandering in het eigen vermogen, door winst of verlies van de ondernemingen, voorzieningen voor kredietverliezen en vooruitontvangen fees.

Onderdeel van het principeakkoord is een garantie voor toekomstige kredietverliezen op de bestaande kredietportefeuille. ABN AMRO zal 75% van de nettoverliezen vergoeden en HBU de overige 25%. Het uit te betalen bedrag onder de garantieregeling zal maximaal EUR1,6 miljard zijn.

 

Bron: Nieuws.nl