De Europese Commissie heeft België, Italië, Letland, Nederland, Spanje en Zweden een ingebrekestelling gestuurd omdat zij Richtlijn 2002/65/EG over de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten niet naar behoren in nationaal recht hebben omgezet.

Richtlijn 2002/65/EG over de verkoop op afstand van financiële diensten geeft consumenten onder meer recht op bepaalde informatie vóór het sluiten van een overeenkomst; ook heeft de consument in principe het recht een overeenkomst met een dienstverlener binnen 14 kalenderdagen te herroepen.

De Commissie is van oordeel dat bovengenoemde lidstaten hun nationale wetgeving niet voldoende hebben aangepast om de rechten van de consument te beschermen. Zo blijken Italiaanse consumenten die een overeenkomst herroepen, minder dan de in de richtlijn vermelde tijd te hebben om ontvangen bedragen en/of zaken te retourneren.

In Spanje kunnen consumenten kennelijk geen overeenkomsten betreffende individuele pensioenen herroepen, wat in strijd is met de richtlijn.

De zes lidstaten hebben twee maanden de tijd om op de ingebrekestellingen te reageren. Als zij dat niet doen of als het antwoord van de nationale autoriteiten niet bevredigend is, kan de Commissie een met redenen omkleed advies uitbrengen (de tweede fase van de inbreukprocedure) en de zaak uiteindelijk bij het Europese Hof van Justitie aanhangig maken.

Bron: Europa.eu