Leidinggevenden in Europa maken zich meer zorgen over het bijhouden van de snelheid van veranderingen dan hun collega’s in Azië en Noord-Amerika.

Dit blijkt uit de studie Mensen en Machines, uitgevoerd door The Economist Intelligence Unit met ondersteuning van Ricoh. Het onderzoek bestudeert de invloed van technologie op menselijke creativiteit en intuïtie.

Van de ondervraagde Europese managers zegt 45 procent bevreesd te zijn de technologie niet te kunnen bijbenen en hun concurrentiepositie te verliezen, in vergelijking met 35 procent in Azië en 37 procent in Noord-Amerika. Als leidinggevenden wordt gevraagd om de grootste technologische uitdagingen te rangschikken, plaatsen zij ‘met elkaar verbonden systemen’ bovenaan. Op de voet gevolgd door het feit dat ‘technologie zich sneller ontwikkelt dan de interne processen die haar ondersteunen’. Europese leidinggevenden ondervinden de meeste invloed van systemen die niet met elkaar zijn verbonden (46%), in vergelijking met 39 procent in Azië en 34 procent in Noord-Amerika.

“Europese business leaders gaan een uitdagende tijd tegemoet. Naast door technologie gedreven veranderingen hebben zij te maken met complexe regelgeving en hun bedrijven moeten groeien in een concurrerend landschap. Bovendien zijn zij gericht op het herstel van de wereldwijde economische crisis, waarbij de levensvatbaarheid van de euro in twijfel wordt getrokken. Hoewel dit kan bijdragen aan de toegenomen bezorgdheid over het behouden van de concurrentiepositie, is het belangrijk om te bepalen wat er gedaan kan worden om te helpen de groei en zakelijke flexibiliteit in de toekomst te behouden,” zegt Mark Boelhouwer, Director Strategy & Operations, Ricoh Nederland.

“Het onderzoek maakt duidelijk dat Europese bedrijven hun manier van werken moeten herzien en zich erop moeten voorbereiden de traditionele manier van handelen om te vormen. Door een betere integratie van systemen en meer gestroomlijnde bedrijfsprocessen die medewerkers en technologie verbinden, kan de kennisdeling onder werknemers verbeterd worden, kunnen klantbehoeften beter beantwoord worden en ontstaat een flexibele bedrijfsinfrastructuur die klaar is om te voldoen aan de behoeften van de toekomst.”

Het is interessant dat managers geloven dat zij tegenwoordig creatiever zijn dan tien jaar geleden, maar het optimisme is weer lager in Europa (52 procent) dan in Azië (64 procent) en Noord-Amerika (63 procent). Europeanen zijn eveneens in vergelijking met Azië (59 procent) en Noord-Amerika (52 procent) minder positief over de vraag of technologie hen helpt goede beslissingen te nemen; 40 procent van de leidinggevenden gelooft dat dit het geval is.

Er zijn echter ook enkele zaken waarin Europeanen meer vertrouwen hebben. 65 procent gelooft dat technologie geholpen heeft bij het creëren van openheid en discussie binnen hun organisaties, in vergelijking met 57 procent in Azië. Europeanen zijn ook zekerder over de rol van technologie met betrekking tot het verbeteren van de productiviteit. 72 procent zegt te geloven dat dit het geval was, in vergelijking met 59 procent in Noord-Amerika en 68 procent in Azië.

Boelhouwer voegt toe: “Het is duidelijk dat de invloeden van technologie variëren, een specifieke aanpak voor transformatie is niet mogelijk. Wat zeker is, is dat verandering onvermijdelijk is. De manieren van werken die wij als vanzelfsprekend beschouwen, houden waarschijnlijk niet lang meer stand. Echter, een werkplek waar alle beslissingen genomen worden door computers of robots wordt nog niet voorzien door de wereldwijde experts. De toekomst zal veel mogelijkheden bieden voor mensen om te profiteren van creatievere en beter geïnformeerde besluitvorming, die ondersteund wordt door technologie, effectieve bedrijfsprocessen en nieuwe manieren om informatie te vergaren en te delen. Als Europese business leaders erin slagen een werkelijk verbonden en efficiënte werkplek te creëren, stelt u zich dan eens voor wat er bereikt kan worden bovenop alles wat er nu al bereikt is.”

Download de onderzoeksresultaten op www.ricoh.nl/thoughtleadership

Bron: www.allepersberichten.nl