Begin 2022 bedroeg het doorsnee vermogen van huishoudens 135,1 duizend euro, bijna 47 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde zijn gestegen. Wanneer de eigen woning buiten beschouwing blijft, is het vermogen met 21,9 duizend euro iets hoger dan in 2021. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van de vermogens wordt de mediaan ofwel doorsnee waarde gepresenteerd. Dat wil zeggen dat de helft van de huishoudens meer vermogen, en de andere helft minder vermogen heeft.

Eigen woning belangrijkste bezit

Op 1 januari 2022 bedroeg het totale vermogen van alle huishoudens in Nederland 2 490 miljard euro, opgebouwd uit 3 421 miljard euro aan bezittingen en 931 miljard euro aan schulden. Bijna 6 op de 10 huishoudens hadden een eigen woning in 2022. Het eigenwoningbezit is sinds 2008 weinig veranderd. De eigen woning vormde met 62 procent van de bezittingen het grootste vermogensbestanddeel. In 2021 was dit aandeel 58 procent. Prijsstijgingen en -dalingen van woningen hebben een grote invloed op het totale vermogen. Na de eigen woning volgen het aanmerkelijk belang (13 procent) en bank- en spaartegoeden (11 procent). Het aandeel van het ondernemingsvermogen in de bezittingen was met 3 procent relatief klein.

Hypotheekschuld grootste schuldenpost

De hypotheek is met 83 procent de grootste schuldenpost van huishoudens. Ongeveer de helft van de huishoudens had in 2022 een hypotheekschuld. Zeventien procent van de huishoudens had een studieschuld en 41 procent had andere schulden, zoals schulden voor consumptieve doeleinden, rood staan en belasting- en toeslagschulden. Het aantal huishoudens met overige schulden is toegenomen ten opzichte van 2021, maar de doorsnee waarde van deze schuldenpost kwam in 2022 lager uit dan in 2021.

Bloemendaal nog steeds hoogste vermogen, laagste vermogen in Rotterdam

De Nederlandse gemeente met het hoogste vermogen in 2022 is Bloemendaal in Noord-Holland met een doorsnee vermogen van 663,3 duizend euro. Dat is bijna vijf keer zoveel als het landelijke cijfer van 135,1 duizend euro. Bloemendaal staat al jaren aan kop als meest vermogende gemeente van Nederland. In de top tien van meest vermogende gemeenten staan vijf gemeenten uit Noord-Holland; naast Bloemendaal zijn dit Laren, Heemstede, Blaricum en Bergen. Daarnaast behoorden ook Rozendaal, Oegstgeest, Bunnik, Oirschot en Hilvarenbeek tot de tien gemeenten met de hoogste vermogens.

Huishoudens met het laagste doorsnee vermogen bevinden zich vooral in de grote steden. Het minst vermogend is Rotterdam met een doorsnee vermogen van 11,8 duizend euro. In de grote steden wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en werkenden met weinig inkomen. Deze groepen hebben vaak weinig vermogen.

Vermogensongelijkheid verder gedaald

De vermogensverschillen tussen huishoudens zijn na 2015 jaarlijks afgenomen. Dat hangt samen met het aantrekken van de woningmarkt na de vorige economische crisis. In de periode 2011-2013 steeg de vermogensongelijkheid, waarna er twee jaar nauwelijks verandering optrad. Blijft de eigen woning buiten beschouwing in het vermogen, dan zijn de verschillen tussen huishoudens vrijwel stabiel gebleven in de periode 2011-2020. Daarna zijn de verschillen iets kleiner geworden. Wel is de vermogensongelijkheid groter dan wanneer de eigen woning meetelt.
De inkomensongelijkheid is aanzienlijk lager dan de vermogensongelijkheid en veranderde nauwelijks in de periode 2011-2022.

Bron: CBS