Op vrijdag 24 mei jl. vond de ALV van de KBvG plaats in Utrecht. Bestuursvoorzitter Wilbert van de Donk heette alle aanwezigen welkom, en deed dit mede namens de nieuwe bestuursleden Arjan Boiten, Barbara ter Kuile en Sjef van der Putten. In zijn openingstoespraak sprak hij uit dat de driehoeksrelatie waarin schuldeiser, schuldenaar en gerechtsdeurwaarder een belang hebben, maken dat de gerechtsdeurwaardersbranche zo’n uitzonderlijke branche is, dat daar niet de gewone marktwerkingsregels kunnen opgaan. Ook besprak hij de belangrijkste uitkomsten van de rapportage over de visie van de stakeholders op de identiteit van de KBvG: men kan niet om de input van de KBvG heen. Om die invloed te blijven houden, is eenheid binnen de eigen gelederen een noodzakelijkheid. Van de Donk eindigde zijn speech met de oproep om de discussie intern te voeren zoals de beroepsgroep extern gezien wordt: open, eerlijk, realistisch en voortvarend.

Na het vaststellen van de notulen van de ALV van 23 november 2018 werden Chris Bakhuis-van Kesteren, Mark Nouta, Jonathan van Leeuwen en Monique Dubbel verkozen tot nieuwe ledenraadsleden. Ook twee plaatsvervangend ledenraadsleden werden verkozen: Leonie Heskamp en Stephano Nocco.

Na de eensgezinde vaststelling van het financiële verslag werd aan de penningmeester Hans Mik décharge verleend. Aangezien de bestuurstermijn van Hans per 1 juli eindigt, was dit zijn laatste presentatie van het financieel verslag. Het door de portefeuillehouder communicatie Paul Otter opgemaakte Jaarverslag 2018 werd vervolgens bij acclamatie vastgesteld.

Het gebruikelijk verslag van de portefeuillehouders van het bestuur over de actualiteiten werd onderbroken voor een smakelijke lunch en opgevolgd door een verslag vanuit de ledenraad door ledenraadsvoorzitter Michaël Brouwer.

Aansluitend werd het gewijzigde voorstel Verordening Grenzen tariefmodellen na een discussie en een aantal lovende woorden, van een positief advies voorzien. Van de aanwezige leden stemden 109 voor en 43 tegen.

Na afloop van de ALV werd als altijd lang nagepraat tijdens de borrel. De volgende ALV vindt plaats op 22 november 2019.

Bron: KBvG