Op donderdag 8 november 2018 vond de veertiende editie van Credit Expo plaats in het NBC te Nieuwegein, Nederlands grootste kennis- en netwerkevenement voor de Credit Management sector.

Dit jaar stond het thema “De maatschappelijke waarde van creditmanagement” centraal. De paneldiscussie Credit Management & Maatschappelijke waardecreatie onder leiding van moderator en dagvoorzitter Sandy Nijhuis leverde interessante uitspraken op, waarbij de thema’s privacy, de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), samenwerking met de overheid en de bijdrage die het vakgebied creditmanagement kan leveren centraal stonden.

Tijdens de discussie kon het publiek ook interactief haar mening uitspreken over waardecreatie van en barrières voor het creditmanagement. Op de vraag welke maatschappelijke waarde creditmanagement creëert, werden schuldenlastverlaging, zorgplicht en vertrouwen het vaakst genoemd. De mening van het publiek over barrières waar het creditmanagement tegenaan loopt kende twee overheersende antwoorden:

  1. Preventie wordt niet beloond (53% van de stemmen)
  2. Overheid: een van de grootste schuldeisers voor consumenten (50% van de stemmen)

Verder kwam uit de discussie onmiskenbaar naar voren dat creditmanagement als sector, zeer gemotiveerd is om het gesprek met de overheid aan te gaan om aan duurzame oplossingen te werken. De focus ligt daarbij zowel op een gedifferentieerde aanpak (segmentatie en communicatie), maar ook op preventie (voorkomen is beter dan genezen). De uitdaging voor de gehele creditmanagementsector is om op de (overheids)agenda en dus aan tafel van de brede schuldenaanpak te komen. Aan ambitie, goede wil en concrete oplossingen zal het niet liggen. Dat er nog veel (lobby)werk aan de winkel is, mag duidelijk zijn.

Met 1300 bezoekers waren er iets minder aanwezigen dan tijdens de vorige editie. Dit deed echter niets af aan de goede sfeer. Een grotere beursvloer met een ruim podium maakte dat zowel de standhouders als de bezoekers goed te spreken waren over het event. Zeven zalen waren beschikbaar voor casepresentaties, inspiratiesessies, productpresentaties en paneldiscussies. Nagenoeg alle sessies trokken veel bezoekers en niet zelden moesten mensen staan om een presentatie te kunnen bijwonen. Mensen die de Credit Expo al vaker hadden bezocht, konden vaststellen dat de diversiteit behoorlijk was toegenomen.

VVCM Awards

Ook vond de traditionele uitreiking van de VVCM Credit Management Innovation Award plaats en de uitreiking van de VVCM Credit Manager van het Jaar Award.

Credit Management Innovation Award 2018

Dit jaar werd de VVCM Credit Management Innovation Award uitgereikt aan Mail to Pay, die met hun zelflerende regelingenbot betalingsregelingen voor schuldeisers beheert en met vriendelijke mobiele herinneringen en dynamische aflossingsmogelijkheden debiteuren scherp én gemotiveerd houdt gedurende de looptijd van de betalingsregeling. Een goede tweede plaats was voor Credit Cubes met hun multi-tenant SaaS Credit Management Rapportage oplossing. Een uitgebreider verslag van de Credit Management Innovation Award 2018 kunt u hier  vinden.

Credit Manager van het Jaar 2018

De eervolle titel Credit Manager van het Jaar 2018 ging dit jaar naar René Krüse, die bij NUON als Manager Procesmanagement betalen & incasseren verantwoordelijk is voor het creditmanagementbeleid. Namens de redactie van Credit Expo & VVCM van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. Ook willen wij de andere kandidaten, Wouter Joosten (Credit Manager Greenchoice) en Mariëlle Voshaar (ForFarmers N.V.) hartelijk danken voor hun inzet en tevens inspirerende bijdragen. Een uitgebreider verslag van deze verkiezing kunt u hier lezen.

Fotoverslag Credit Expo 2018  

Een fotoverslag is te vinden op de Facebookpagina van Credit Expo.

Presentaties

De presentaties komen niet online. Indien u een specifieke presentatie wilt ontvangen van een sessie die u heeft bijgewoond, dan kunt u een mail sturen naar: info@creditexpo.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.

Volgende Credit Expo op donderdag 7 november 2019

Na de prijsuitreikingen werd de Credit Expo afgesloten met de bekende netwerkborrel. Het zit er weer op, maar het goede nieuws is dat we alvast kunnen uitkijken naar de volgende Credit Expo, die op donderdag 7 november 2019 in het NBC te Nieuwegein wordt gehouden met als thema de Digitale transformatie. Zet de datum alvast in uw agenda!

Bron: Credit Expo