Het producentenvertrouwen daalde van 8,3 in april naar 6,1 in mei, maakt het CBS bekend. Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun verwachte bedrijvigheid en hun orderpositie.

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Ondanks de daling in mei ligt het vertrouwen van de industriële producenten nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,6). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Vooral minder positief over verwachte bedrijvigheid en orderpositie

Producenten in de industrie waren in mei vooral minder positief over hun productie in de komende drie maanden en in hun oordeel over de orderportefeuille. Ook waren zij minder positief over hun voorraden gereed product.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in mei desondanks positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten textiel- en kledingindustrie meest positief

In alle deelbranches binnen de industrie zijn de producenten positief. De ondernemers in de textiel- kleding- en leerindustrie zijn in mei het meest positief. Daarna volgen de producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie. Het vertrouwen van ondernemers in de transportmiddelenindustrie verbeterde. In bijna alle andere branches daalde het vertrouwen.

Industrie produceert meer in maart

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 4 procent hoger dan in maart 2016. De stijging is iets kleiner dan in februari. Al anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide het sterkst.

Duitse producentenvertrouwen stijgt wel

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren, in tegenstelling tot hun Nederlandse collega’s, in mei wel positiever. Ze waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Het vertrouwen van Duitse producenten bereikte het hoogste niveau in bijna 6 jaar. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in maart 1,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Bron: CBS