Een nieuw jaar is aangebroken en dat betekent dat bedrijven weer met vernieuwde energie aan de slag gaan. Ze starten met nieuwe plannen, omarmen nieuwe ontwikkelingen, maar er komen ook nieuwe fiscale regels om de hoek kijken. Want net als in voorgaande jaren zijn er op de eerste dag van het nieuwe jaar weer een aantal fiscale wijzigingen ingegaan. Er zijn dan ook een aantal fiscale zaken waar bedrijven in 2024 rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:

EIA/MIA kwalificerende maatregelen

Als een bedrijf investeert in energiebesparende en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (of dat voornemen heeft), kunnen zij gebruikmaken van een extra fiscale aftrekpost. Sinds dit jaar is het aftrekpercentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) namelijk verlaagd van 45,5 procent naar veertig procent. Voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) gelden aftrekpercentages van 27, 36 en 45 procent. Welk percentage van toepassing is, is afhankelijk van de productcategorie waar de investering bij hoort. Dit kunnen bedrijven terugvinden in de Milieu- en Energielijst. Pas op voor uitputting van het budget. Er geldt namelijk een maximum budget en op = op.

Versobering expat regeling

Per 1 januari 2024 is de regeling voor expats versoberd. Het bedrag dat bedrijven nu nog vooraf vastgelegd belastingvrij kunnen vergoeden, bedraagt voor de eerste twintig maanden maximaal dertig procent van het loon. De twintig maanden daarna gaat dit om maximaal twintig procent en de twintig maanden dáárna maximaal tien procent. Na zestig maanden is de maximale looptijd van deze regeling verstreken. Hierdoor kan het voor bedrijven minder aantrekkelijk zijn om expats in dienst te nemen, waardoor vacatures lastiger te vervullen zijn. Ook zorgt deze versobering ervoor dat er meer administratief werk is, omdat men scherp in de gaten moet houden dat elke twintig maanden het percentage wijzigt. Dit zal ook in de salarisverwerking moeten worden doorgevoerd.

Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML)

Sinds begin dit jaar geldt er een wettelijk minimumuurloon. Dat betekent dat alle medewerkers met een minimumloon hetzelfde uurloon ontvangen, ongeacht de duur van de werkweek. Het minimumuurloon bedraagt nu: €13,27. Bedrijven moeten dus rekening houden met extra loonkosten. Bovendien brengt dit een administratieve last met zich mee, aangezien arbeidsovereenkomsten gewijzigd moeten worden en de salarisadministratie moet worden geüpdatet.

Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 1 januari 2024 is de eenmalige verhoging van de werkkostenvergoeding niet langer van toepassing. Er geldt nu, tot de grens van €400.000, een tarief van 1,92 procent. Dit betekent dat er dit jaar minder ruimte is om onbelaste vergoedingen aan medewerkers te verstrekken. Bedrijven zullen dus aan het begin van het jaar een duidelijk beeld moeten schetsen van welke zaken ze vanuit de WKR willen betalen. Denk aan sportabonnementen, borrels en kerstpakketten.

Een goede start

Aan de start van het nieuwe jaar, wijzigen er ook een aantal fiscale regels. Sommige regels zijn voordelig en de andere wat minder, maar het is in ieder geval voor bedrijven verstandig om deze veranderingen goed in het achterhoofd te houden. Dan komen ze niet voor verrassingen te staan. Zo moeten bedrijven mogelijk een zakelijke beslissing even uitstellen of op een andere manier invullen. Het is dan ook raadzaam om aan het begin van het jaar even met de boekhouder of accountant om de tafel te zitten, zodat men weer up-to-date is.

Bron: Nextens