Sinds het begin van de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) hebben Rijksoverheid (vanaf 2013) en de provincies (vanaf 2015) samen in totaal 255 miljoen geïnvesteerd in innovatie bij het mkb. De bedragen per jaar namen steeds toe. De gestimuleerde private investering – wat er door bedrijven aan R&D in de MIT-projecten is geïnvesteerd – is bijna twee keer zoveel: 458 miljoen. Meer dan 5000 unieke ondernemers hebben sinds 2013 gebruik gemaakt van de MIT-regeling. Dat maakte staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag bekend bij een evenement ter ere van vijf jaar MIT in Rotterdam.

Keijzer: “Om de Nederlandse kenniseconomie internationaal concurrerend te houden en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we het innovatieve mkb hard nodig. De MIT-regeling draagt daar in belangrijke mate aan bij door het voor alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf makkelijker te maken om te investeren in innovatie. Ik ben blij dat ondernemers zoveel hebben geïnvesteerd: bijna twee euro voor elke euro die Rijk en provincies erin gestoken hebben. De MIT draagt bij aan projecten waar vraag naar is – anders zouden bedrijven er zelf niet zo veel in investeren.”

Unieke regeling voor innovatie bij het mkb

De MIT is één van de weinige directe innovatiesubsidies aan bedrijven en onderscheidt zich van andere regelingen door de exclusieve focus op het mkb. De eerste fase van een innovatietraject is voor het mkb vaak een uitdaging, omdat dit meestal nog niet direct tot nieuwe inkomsten leidt. Met de MIT-regeling stimuleren het Rijk en de provincies innovatieve ondernemers om juist wel die stap te kunnen zetten. Kleinere bedrijven worden hierdoor gestimuleerd om ook zelf te investeren in innovatie. Naast enkele landelijke instrumenten (kennisvouchers, innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten), stellen de provincies en EZK samen haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten beschikbaar.

Alle provincies betrokken

De MIT wordt ieder jaar licht herijkt om nog beter aan te sluiten op de vraag van mkb’ers. Dat gebeurt in samenspraak met de provincies en MKB NL. In 2019 sluit Flevoland zich volledig aan bij de MIT. Dat betekent dat nu alle provincies een MIT-regeling hebben opengesteld voor hun ondernemers. Dit jaar gaat het ministerie van EZK ook bezien hoe de inzet van MIT aansluit op maatschappelijke uitdagingen en het nieuwe Topsectorenbeleid. Dit zal zich vertalen in de MIT-regeling 2020.

Bron: www.rijksoverheid.nl