‘De platformeconomie heeft schaduwkanten, maar biedt vooral ook grote kansen.’ Dat is de kern van de visie die VNO-NCW en MKB-Nederland samen met techbedrijven, platformgebruikers en ondernemers heeft ontwikkeld en die vandaag is aangeboden aan premier Mark Rutte. Volgens de organisaties benutten we die kansen nu onvoldoende, terwijl de ontwikkelingen razendsnel gaan.

Beter investeringsklimaat

In de notitie ‘De Platformeconomie, hoe laten we het werken?’ pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland onder meer voor een beter investeringsklimaat voor (nieuwe) platformen. Ze wijzen erop dat als je kijkt naar marktwaarde slechts 2 procent van de wereldwijde topplatformen uit Europa komt. ‘Nederland doet het nog relatief goed, maar moet wel versnellen.’

Platform-experimenten

Om onze positie verder uit te bouwen moet Nederland investeren in concrete platform-experimenten. Bijvoorbeeld rond mobiliteit, zorg, energie, de bouw en de industrie. Daarbij is standaardisatie en betere data-uitwisseling nodig. Onder meer in de zorg hebben VNO-NCW en MKB-Nederland hiertoe recent al een initiatief opgezet met de minister van VWS.

Spelregels en toezicht

Ook moeten de spelregels en het toezicht rond mededinging, datadelen en belasting op orde worden gebracht. ‘Een Europees kader is nodig voor de toegang tot data en om delen van data te stimuleren. Ook moet het mededingingstoezicht in de EU herijkt worden.’

Maatschappelijk vertrouwen

Verder moet er volgens VNO-NCW en MKB-Nederland gewerkt worden aan maatschappelijk vertrouwen door duidelijke spelregels voor de arbeidsmarkt en lokale leefbaarheid. ‘Hoewel de ‘kluseconomie’ nog een relatief klein deel van de arbeidsmarkt is (0,4%) en voor velen een mooie (bij)baan of opstap op de arbeidsmarkt biedt, zal binnen de discussie over de arbeidsmarkt ruimte moeten komen voor oplossingen voor platformwerkers in een structureel kwetsbare positie.’

Lokale impact platformeconomie

Bezorgbusjes, een massale aanloop van toeristen en het verdwijnen van traditionele winkels kunnen lokaal een enorme impact hebben, aldus de ondernemingsorganisaties. Landelijke regels en ondersteuning uit het Gemeentefonds kunnen hier uitkomst bieden.

Platformcafés

Komende maanden organiseren de gezamenlijke ondernemingsorganisaties met hun leden en andere stakeholders verschillende laagdrempelige ‘platformcafés’ om de acties verder te brengen en platformen en bedrijven uit andere sectoren met elkaar in contact te brengen en de dialoog te verbeteren.

Bron: VNO-NCW