Staatssecretaris Van Ark wil de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aanpassen zodat het voor gemeenten makkelijker wordt om inwoners met schulden sneller te helpen. Wij hebben het voorstel besproken met onze leden en geven nu onze reactie in een brief aan de staatssecretaris.

Voorkomen is beter dan genezen

Wij zijn voorstander en pleitbezorger van adequate gegevensuitwisseling die helpt om financiële problemen vroegtijdig te signaleren, om het ontstaan van problematische schulden te voorkomen en schuldzorgen effectiever op te lossen. Voorkomen is namelijk beter dan genezen.

Als gemeenten eerder in contact komen met mensen die kampen met structurele betalingsachterstanden, kan een deel van deze problemen mogelijk worden voorkomen.

Aanpak structurele oorzaken

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat problematische schulden pas écht worden voorkomen wanneer de structurele oorzaken worden aangepakt. Denk aan: de vereenvoudiging van het toeslagenstelsel, concretisering van een socialere rijksincasso, het bieden van bestaanszekerheid aan werkende armen.

Bestuurlijke reactie VNG

In de bestuurlijke reactie geven wij zeven succesfactoren voor de (financiële) uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de wijziging van de Wgs. Daarin geven wij uitgebreid ons advies. We zijn enthousiast over het wetsvoorstel, maar hebben de nodige aandachtspunten voor de verdere uitwerking.

Meer informatie

Bron: VNG