Het wetsvoorstel om bijstandsfraude harder aan te pakken, vliegt juridisch uit de bocht met het buiten werking stellen van de beslagvrije voet.

De VNG is wel blij met het verschuiven van de invoeringsdatum naar 1 januari 2013.

Zorgen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris De Krom over de aanscherping van de handhaving en sanctiebeleid voor wetgeving op sociale zekerheid.
De VNG maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe maatregelen.

Geen inkomen

De VNG deelt de mening dat fraude niet mag lonen, maar door het buiten werking stellen van de beslagvrije voet kan een uitkeringsgerechtigde drie maanden zonder inkomen raken. Vanuit het besef dat beslag op het volledige inkomen leidt tot nieuwe (en grotere) problemen, heeft de wetgever een deel van het inkomen aangemerkt als vrij van beslag. Het wetsvoorstel staat hier haaks op. De gemeente heeft een zorgplicht en loopt dan ook risico op maatschappelijke lasten, omdat iemand niet meer kan voorzien in zijn levensonderhoud.

Strijdig met rechtsbeginsel

De VNG vraagt zich af of het voorstel wel past binnen de wet die stelt dat een deel van het inkomen vrij is van beslag. Beslag op het volledig inkomen leidt immers tot grotere problemen, omdat de debiteur niet meer kan voorzien in de dagelijkse verzorging. Bovendien stelt de wet dat iemand die niet meer kan voorzien in zijn eigen onderhoud,
recht heeft op hulp van overheidswege.

 

Bron: www.vng.nl