‘Een bedenktijd van 250 dagen bij vijandige overnames zorgt voor een ordentelijker proces, egaliseert het speelveld en past uitstekend in het Rijnlandse model dat we hier kennen.’ Dat schrijft VNO-NCW in een reactie op een internetconsultatie van de ontwerpwet.

Activistische aandeelhouders

Met die wet kan een onderneming die met bijvoorbeeld activistische aandeelhouders geconfronteerd wordt een ’time out’, in de vorm van 250 dagen bedenktijd, in roepen. ‘Op deze wijze worden bestuur en de Raad van Ccommissarissen van de onderneming in staat gesteld te zorgen voor een zorgvuldige afweging van de belangen van alle aandeelhouders en stakeholders’, aldus VNO-NCW.

Gemakkelijke overnameprooi

Volgens de ondernemersorganisatie is Nederland gebaat bij een open economie en de aanwezigheid van internationale ondernemingen. Dat betekent ook dat Nederlandse ondernemingen kunnen worden overgenomen en dat gebeurt ook. Dat is ‘all in the game’. Tegelijkertijd staat dit eerlijke speelveld onder druk door onder meer de kunstmatige lage eurokoers, de America-first-politiek van Donald Trump en de opkomst van bijvoorbeeld bedrijven uit landen die zelf maar moeilijk toegankelijk zijn. Duurzame Nederlandse (multinationale) bedrijven dreigen hierdoor een te gemakkelijke vijandige overnameprooi te worden. De bedenktijd kan hier zorgen voor meer evenwicht, rust en een zorgvuldiger proces.

Wettelijke bedenktijd

Een aantal (buitenlandse) beleggingsfondsen heeft zich eerder verzet tegen het idee van een wettelijke bedenktijd. Het zou hun rechten te veel inperken. Volgens VNO-NCW verhindert de nieuwe wet een overname echter geenszins.

Bron: VNO-NCW