‘We hebben de sleutel tot welvaart en een duurzame samenleving in eigen handen.’ Dat zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer voorafgaand aan het Economendebat dat vandaag plaatsvindt in de Malietoren in Den Haag. Tijdens het Economendebat gaan meerdere topeconomen in debat over de vraag hoe de weg naar hogere groei er uitziet. Door het begrotingstekort of juist het investeringstekort aan te pakken?

Kruispunt

Volgens Hans de Boer staat Nederland hierbij op een kruispunt. ‘Monetaire kunstgrepen die zorgen voor nieuwe zeepbellen en een te grote budgettaire fixatie helpen niet langer. Alleen met gerichte investeringen die een veelvoud aan private investeringen uitlokken kunnen we een scenario van blijvend lage groei voorkomen.’

Grote thema’s

‘Met 7,5 miljard aan extra investeringen per jaar kan, binnen de begrotingskaders, het vliegwiel op gang komen. Op die manier kunnen we de grote thema’s zoals energietransitie, digitalisering en robotisering in concrete publiek-private samenwerkingsverbanden aanpakken en in ons voordeel benutten’, aldus VNO-NCW.

Investeringen

Private investeringen moeten daarbij leidend zijn, stelt de ondernemingsorganisatie. ‘Noodzakelijke investeringen in de verandering van onze economie mogen namelijk niet langer lijden onder politieke dagkoersen.’

Daling

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben deze zomer een investeringsprogramma neergelegd (NL Next Level) voor een nieuw kabinet. Zij achten die noodzakelijk omdat de overheidsuitgaven die onze economie versterken, zoals uitgaven aan onderwijs, energie, innovatie, infrastructuur, al decennia dalen als percentage van de overheidsuitgaven.

1 procent BBP

Die trend kan een nieuw kabinet volgens VNO-NCW keren met een relatief kleine ingreep van circa 1 procent van het BBP (7,5 miljard). Door dit slim te doen met langjarig publiek en privaat commitment kunnen daardoor tot 100 miljard aan extra private investeringen vrijkomen.

Bron: VNO-NCW