VNO-NCW vreest dat Nederland minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats voor Amerikaanse bedrijven. Aanleiding is het wetsvoorstel naar aanleiding van de Europese richtlijn tegen belastingontwijking, naast belastingmaatregelen die de VS zelf doorvoert. De ondernemingsorganisatie vindt dat belastingontwijking moet worden aangepakt en steunt daarin het regeerakkoord, maar stelt in een brief dat tegelijkertijd het brede vestigingsklimaat moet worden versterkt.

Cv/bv-structuur

Het wetsvoorstel richt zich onder meer op de Nederlandse cv/bv-structuur. VNO-NCW vindt het goed verdedigbaar dat er een einde komt aan deze structuur, maar wijst er tegelijkertijd op dat die er ‘onmiskenbaar’ voor heeft gezorgd dat veel Amerikaanse bedrijven zich in Nederland hebben gevestigd. Zo’n 80.000 banen hangen daarmee samen. In totaal genereren Amerikaanse bedrijven 300.000 directe en indirecte banen in Nederland.

Breng vestigingsfactoren in kaart

Als die structuur verdwijnt, zouden Amerikaanse bedrijven voortaan naar andere landen kunnen uitwijken. Het kabinet moet daarom volgens VNO-NCW onderzoeken in hoeverre dit het geval is en daarnaast in kaart brengen welke vestigingsfactoren van doorslaggevende betekenis zijn voor Amerikaanse bedrijven. Daarbij gaat het ook om niet-fiscale factoren als het internationaal onderwijs. Versterking van het vestigingsklimaat is onder andere van belang omdat Nederland zwaarder wordt getroffen door de Europese richtlijn dan andere lidstaten, maar ook omdat andere landen ook bezig zijn met versterking van hun vestigingsklimaat.

Bron: VNO-NCW