Enige tijd geleden reageerde de NVVK op de consultatie Besluit kwaliteit incassodienstverlening. De NVVK vindt het positief dat incassobureaus geregistreerd moeten worden. Dit heeft de NVVK ook aangegeven toen de wet werd aangekondigd en later werd bekrachtigd. Dat er met dit besluit concrete stappen worden gezet om kwaliteitseisen te stellen aan de sector juicht de NVVK ook van harte toe.

Nog niet helemaal overtuigd

De NVVK is echter nog niet helemaal overtuigd dat deze nieuwe regelgeving daadwerkelijk ‘het kaf van het koren’ gaat scheiden. Op sommige onderwerpen zijn in het besluit in detail voorschriften opgenomen, op andere onderwerpen zijn meer open normen opgenomen. Een voorbeeld van een specifiek voorschrift: een incassobureau mag ‘slechts’ drie keer per dag contact opnemen. Per dag lijkt dit een redelijke norm, maar op weekbasis kan het alsnog intimiderend zijn als er 15 keer gebeld wordt. Een voorbeeld van een meer open norm is dat een betalingsregeling aangeboden moet worden ‘zover daar aanleiding’ voor is. De NVVK vindt dat een betalingsregeling altijd aangeboden moet worden als de schuldenaar aangeeft de rekening niet in één keer te kunnen betalen.

Duidelijk onderscheid minnelijk wettelijk

Dit kwaliteitsbesluit geldt automatisch ook voor gerechtsdeurwaarders en incasso advocaten. Op deze manier blijft het voor de debiteurklant buitengewoon lastig om te zien wanneer sprake is van minnelijke incasso of een gerechtelijk traject. De NVVK denkt dat consumenten meer gebaat zijn bij een veel beter onderscheid.

Het vervolg

Het ministerie gaat alle reacties verwerken voordat het definitieve besluit gepubliceerd wordt. De NVVK kijkt uit naar de nieuwe versie en blijft in gesprek met betrokken partijen rond het Besluit kwaliteit incassodienstverlening.

Bron: NVVK