De Single Euro Payments Area (SEPA) biedt talrijke voordelen maar bedrijven spelen daar nog veel te weinig op in.

Dit constateert onafhankelijk betalingsverkeer expert Ivo Luijendijk. Meer dan 220 miljard euro aan liquide middelen worden hierdoor niet in omloop gebracht. Luijendijks advies: “Als je er als bedrijf aan toe bent, probeer dan volop te profiteren van SEPA en centraliseer je betalingsverkeer.”

Nu SEPA verplicht is gesteld (sinds september 2014, na ruim een half jaar uitstel omdat de oorspronkelijke deadline van februari 2014 niet was gehaald), hebben bedrijven een nieuw middel gekregen om hun financiële processen te verbeteren.

Toch is de interesse in deze kant van SEPA nog nauwelijks merkbaar. Dit constateert Ivo Luijendijk, Senior Manager bij Innopay. Natuurlijk, organisaties zijn en masse overgestapt, hebben een IBAN-nummer en kunnen nu binnen Europa met één bank en één rekeningnummer betalen alsof het gaat om een nationale betaling. Aan de lappendekken van elektronische betalingsstandaarden in de EU is een einde gekomen.

Maar SEPA biedt veel meer. En op die voordelen voor cash- en creditmanagement wordt nog maar zelden goed ingespeeld. Luijendijk wijst er bijvoorbeeld op dat SEPA niet alleen voor overboekingen geldt, maar ook voor automatisch incasso’s. “Met andere woorden, het innen van uitstaande vorderingen via een automatische incasso is nu mogelijk binnen heel Europa.” Nog lang niet alle bedrijven maken hier gebruik van.

SEPA biedt daarnaast enorme mogelijkheden tot besparingen op bankkosten. De kosten van het betalingsverkeer zijn sowieso al gedaald door SEPA, dat om te beginnen, aangezien een overboeking naar een ander Europees land nu even veel kost als binnen het eigen land. Je hoeft als bedrijf ook niet per se meer dan één bankrekening bij één bank aan te houden, wat vroeger in het versnipperde Europa ondenkbaar was, aangezien elke land zijn eigen betaalproducten en -systemen gebruikte.

“SEPA biedt daarmee kansen om het cashmanagement te optimaliseren, en dat weten nog maar weinig bedrijven”, zegt Luijendijk. “Één bankrekening betekent dat het geld op één punt worden gecentraliseerd.” Allerlei  treasuryproducten om ‘cash pooling’ tussen verschillende bankrekeningen mogelijk te maken worden zodoende overbodig, met alle kostenbesparingen van dien, zeker omdat verwacht wordt dat de Basel verordening deze pooling producten een stuk duurder zal maken.

Doordat het geld gecentraliseerd is, wordt de zichtbaarheid van cash en werkkapitaal verbeterd. Er zal eerder geld worden vrijgemaakt: geld dat in het pre-SEPA tijdperk lag te slapen op een bankrekening. “Volgens een onderzoek van de EU ‘Economic analysis of SEPA’ kan hierdoor voor 227 miljard euro aan liquide middelen vrijkomen. Bovenop de 22 miljard die jaarlijks aan besparingen aan bankkosten en ICT-uitgaven haalbaar zijn.”

Waarom de voordelen van SEPA niet ten volle worden benut? Luijendijk vermoedt dat de verplichte invoering van SEPA al een hele hijs was voor veel bedrijven, en zodoende nu geen budget en prioriteit hebben voor de verdere centralisatie mogelijkheden die SEPA biedt.

Ook geven  bedrijven aan te willen wachten tot SEPA wordt gecomplementeerd door de mogelijkheden die digital identificatie kunnen bieden. Maar misschien wel belangrijker: “Dat idee van het centraliseren van de gelden spreekt ook lang niet alle bedrijven aan. Centralisatie gaat vaak gepaard met grote investeringen, reorganisatie en sanering, en dat levert onrust op. Centralisatie zou in dit geval bovendien kunnen betekenen dat financiële medewerkers op afstand worden gezet van marketing en sales – en dat wil lang niet elke bedrijf.” Tot slot kan de IT infrastructuur nog roet in het eten gooien: “Niet elk ERP-systeem is klaar voor zo’n centralisatieslag.”

Begrijpelijk allemaal, erkent Luijendijk. Zijn advies aan bedrijven is om toch te kijken of ze niet volop kunnen profiteren van alle mogelijkheden die SEPA biedt. “Zeker de CFO zou eens moeten kijken of hij zich niet allerlei bank- en IT kosten kan besparen en zijn cash- en creditmanagement kan verbeteren. En als die voordelen overduidelijk zijn, zou hij er ook op moeten inspelen. Of als zijn bedrijf er nog niet aan toe is op z’n minst daarnaartoe moeten werken.”

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen van SEPA die u zelf nog niet heeft ontdekt? Ivo Luijendijk is een van de sprekers op Credit Expo 2015 op donderdag 5 november aanstaande. Meld hier direct gratis aan met code CE2015

Ivo Luijendijk, Transformation Lead Innopay

Bron: Financial-systems.nl