De huidige inflatie en de vele crisissen (op het vlak van gezondheid, energie, economie, geopolitiek) vergroten de cruciale behoefte van elke onderneming om te anticiperen op mogelijke wanbetalingsproblemen bij haar debiteuren. De gebruikelijke inningsmethode, is vandaag niet meer voldoende om uw bedrijf op een gezonde manier te beheren. Het is voortaan noodzakelijk om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen voorspellen wanneer uitstaande vorderingen werkelijk geïnd zullen worden.

Om achterstallige betalingen, die de groei en duurzaamheid van uw economische activiteit kunnen belemmeren, tijdig te vermijden, moet u een stap verder gaan, en naar de toekomst van uw debiteurenportfolio kijken. Zo kan u de inkomende betalingen nauwkeuriger voorspellen evenals de daaraan verbonden risico’s en invorderingsinspanningen veel beter inschatten.

Van reactieve inning naar proactieve inning

Wil u als bedrijf in staat zijn om in real time de gezondheid van uw debiteurenportfolio te kunnen inschatten en doeltreffend de juiste prioriteiten te kunnen stellen in het incassowerk van uw medewerkers, en dit, nog lang voordat er betalingsproblemen kunnen ontstaan? Wat denkt u ervan om met uw teams over te schakelen van een curatieve aanpak naar een optimale voorspellende aanpak?

Door inkomende betalingen nauwkeurig te kunnen voorspellen, door gebruik van artificiële intelligentie, zorgt u ervoor dat u, gepaard met een scherpe segmentatie van de betalings- en risicoprofielen van uw klanten, u uw doelstellingen kunt behalen!

De ervaring van het bedrijf Cobelpro met voorspellende inning

Cobelpro is een bedrijf dat professioneel vastgoed beheert voor verschillende investeerders. Het bedrijf is met name verantwoordelijk voor het contractbeheer en de inning van huurgelden van meer dan 1000 huurders. Het financieel team van Cobelpro moest telkens opnieuw veel tijd uittrekken om de financiële resultaten van het beheerde vastgoed door te geven aan haar klanten. Elk verslag werd manueel opgesteld en afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant. Van die tijdrovende en soms onduidelijke aanpak wilde het team afstappen.

“We zochten naar een oplossing die ons op een proactieve manier kon wijzen op het betaalgedrag van onze huurders” Gilles Naeyaert, CEO Cobelpro 

Cobelpro deed beroep op AiVidens. De software van AiVidens biedt hen:

  • een unieke en nauwkeurige versie van de resultaten: snelle, betrouwbare en gestandaardiseerde real time rapporten en alle financiële data op één centrale plaats;
  • proactieve acties voor de inning van vorderingen en prioritering van het incassowerk;
  • een product dat verder ontwikkeld wordt, zodat het niet verouderd raakt.

“Ons financiële team spaart zo 50% tijd uit.” – Gilles Naeyaert, CEO van Cobelpro

AiVidens in het kort

AiVidens is het antwoord op de vraag die Edouard Beauvois en Nicolas Mertens zich drie jaar geleden stelden: “Hoe kunnen we ondernemingen helpen om te anticiperen op mogelijke betalingsproblemen van hun debiteuren?” Zo ontstond een baanbrekende oplossing met behulp van artificiële intelligentie, op welke klanten en investeerders vandaag vertrouwen.

Hoe werkt het? AiVidens verzamelt zowel interne als externe gegevens van uw bedrijf en verwerkt ze vervolgens door het gebruik van artificiële intelligentie. Die resultaten worden vervolgens geanalyseerd en geïntegreerd in onze voorspellingsdashboard, dat de toekomstige staat van de vorderingen binnen uw bedrijf inschat.

Die voorspellingen worden gecombineerd met de analyses van het betaalgedrag van uw debiteuren en de daaraan verbonden risico’s. Dit laat u toe om verschillende situaties en scenario’s te kunnen simuleren, telkens met best aangewezen te ondernemen actie in functie van elk scenario.

Daarbij wordt de ideale inningsstrategie bepaald en worden de juiste prioriteiten gesteld in het werk van uw medewerkers, geconcentreerd op de groep debiteuren die het hoogste risico en aantal uitstaande vervallen facturen vertegenwoordigt.

Concrete resultaten:

  • 20% verhoging van uw werkkapitaal
  • 30% verlaging van uw vervallen openstaande facturen
  • 20% meer operationele efficiëntie van uw teams

Hier meer over weten?

Reserveer uw demo en ontdek hoe AiVidens op een gepersonaliseerde manier een antwoord biedt op de (financiële) uitdagingen van uw organisatie. AiVidens is tevens partner van Credit Expo 2022 op dinsdag 8 november in ‘s-Hertogenbosch. U vindt AiVidens op standnummer 35. Bron: Creditexpo.nl