Het is altijd interessant om de uiteenlopende voorspellingen voor het nieuwe jaar te bestuderen, omdat het aanzet tot denken en om na een aantal maanden weer terug te kijken wie er gelijk had en waarom.

Zowel Credit Suisse als Royce Tostrams verwachten dat de dollar in de eerste maanden van 2010 zal oplopen naar een koers van tussen de $ 1.22 en de $ 1.25 ten opzichte van de euro. Uiteraard is niet iedereen het daarmee eens, zo verwacht Amerika's tweede bank, JP Morgan Chase dat de dollar in het eerste kwartaal juist zal dalen naar de $ 1.50 en in het tweede kwartaal naar de $ 1.62. Het dieptepunt van de dollar ten opzichte van de euro stamt uit juli 2008, toen de munt de $ 1.6038 bereikte. De voornaamste reden voor JP Morgan om op de korte termijn zo negatief te zijn is dat de rente in Amerika later zal stijgen dan beleggers nu verwachten.

Economen van Goldman Sachs lijken het daarmee eens te zijn en verwachten dat de deflatoire druk in 2010 zal aanhouden. Een van de redenen hiervoor zijn de huren, die in Amerika een substantieel deel uitmaken van de inflatieberekeningen en sterk onder druk staan. Theodoor Gilissen verwacht dat in 2010 de 10 jaarsrente in Duitsland zal oplopen naar de 4% en in de VS naar 4,5%. De Centrale Banken daarentegen zullen volgens Gilissen tot het vierde kwartaal wachten eer zij de officiële rentetarieven zullen verhogen.

Het verstrekken van leningen door de banken blijft een probleem. Volgens de IMF hebben eind 2010 alleen de Amerikaanse banken al voor meer dan $ 1000 miljard aan slechte leningen afgeschreven. De banken lenen liever goedkoop geld van de overheid om er vervolgens weer staatsleningen voor terug te kopen. Dat is minder riskant dan kleine bedrijven op weg te helpen. Er ligt een grote taak voor de overheden om banken die steun hebben ontvangen te dwingen tegen bepaalde voorwaarden bedrijven geld te lenen.
Een dergelijke afspraak tussen de Nederlandse regering en de ING lijkt te werken, want zij hebben in 2009 conform afspraken zo'n euro 25 miljard uitgeleend aan bedrijven en consumenten. Veel economen zien inflatie in het verschiet. Misschien dan niet in 2010, maar dan wel verder weg. De vele honderden miljarden dollars, ponden, yen enz. die in omloop zijn gebracht, zullen op den duur inflatie veroorzaken.

Daarom zijn er ook zoveel analisten enthousiast over grondstoffen en met name over goud. Fundmanager Jerry Jordan ziet niet alleen gouden tijden in het verschiet voor olie en koper, maar ook voor landbouwproducten en natuurlijk goud zelf. Hij koopt het liefst aandelen van mijnen en bedrijven in de exploratie van olie. Maar er zijn ook beleggers zoals Willem Middelkoop die het liefst fysiek goud kopen. Charles Nenner verwacht daarentegen weer dat op precies 8 februari 2010 de goudprijs gaat crashen. Jim Rodgers wil geen aandelen of obligaties meer kopen. Vreemd genoeg zegt hij over de aandelen dat hij deze niet meer wil kopen omdat ze sinds maart zo'n 70% zijn gestegen. Wel wil hij goud kopen, terwijl dit edelmetaal al negen jaar ononderbroken in koers is opgelopen. Een van de redenen hiervoor zijn de voortdurende aankopen van goud door een aantal Aziatische Centrale Banken. Hij verwacht dat goud op $ 2000 staat in 2019 en dat zilver nog meer potentie heeft om harder te stijgen. De Amerikaanse obligatiemarkt noemt hij de volgende bubble.

Het blad Barron's waarschuwt juist voor de sterke stijging van de prijzen van landbouwproducten. Ervaring leert dat bij sterk stijgende prijzen de productie flink wordt opgevoerd, hetgeen weer leidt tot overproductie en dus lagere prijzen.

Ook over de AEX zijn ook al veel voorspellingen gedaan. De ABN AMRO en Sem van Berkel verwachten voor eind 2010 een stand van 380. ING Investment Management ziet de AEX al in de eerste helft van 2010 tussen de 350 en de 375 belanden.

Door: Michael Toorop, Managing Partner Persist Global Wealth Management

Bron: Pluspost.nl