Toen wij in 2009 begrepen dat de griffierechten enorm zouden gaan stijgen, voor hoofdsommen net boven € 500 tot wel 270%, zijn we gaan nadenken hoe we het risico van overhaalbare vorderingen zouden kunnen beperken. Met data-analyse van historische portefeuilles hebben we de data-elementen geïdentificeerd die significant zijn voor een betrouwbare voorspelling van de verhaalbaarheid.

Op basis van deze dataelementen hebben we een data driven scoremodel gebouwd dat we ‘Verhaalscore’ hebben genoemd omdat het de verhaalbaarheid van een vordering voorspelt. Daarmee adviseren we onze opdrachtgevers om een vordering die minnelijk niet wordt opgelost al dan niet gerechtelijk te gaan incasseren.

Doorontwikkeling

Sindsdien hebben we honderdduizenden vorderingen met Verhaalscore beoordeeld en het model doorlopend verbeterd. Daardoor is de betrouwbaarheid van de voorspelling nog verder toegenomen. We kunnen er kasstroomprognoses mee maken: hoeveel kasstroom er wanneer wordt gegenereerd uit de verschillende aanleveringen. We kunnen er debiteurenportefeuilles mee waarderen, bijvoorbeeld om de balanswaarde daarvan vast te stellen.

Een doorbraak in onze debiteurenbenadering is dat we Niet-Kunners van Niet-Willers kunnen onderscheiden met ons voorspelmodel. Het voorspelmodel rekent een ‘passende’ betalingsregeling uit voor debiteuren die niet in één keer kunnen betalen.

Voortschrijdend inzicht

Oorspronkelijk ontwikkeld om kosten te besparen voor de eigen organisatie en onze opdrachtgevers, is Verhaalscore essentieel geworden om debiteuren te beschermen tegen incassokosten die ze niet kunnen dragen. Daarmee voorkomen we een stapeling van kosten, die helaas vaak de opmaat is voor de ontwikkeling van een problematische schuldsituatie. Dat veroorzaakt niet alleen veel stress voor de debiteur maar brengt ook een veelvoud aan maatschappelijke kosten om de schuldsituatie te saneren. Bovendien zorgt Verhaalscore ervoor dat we het MVO-beleid van onze opdrachtgevers en Syncasso ook in het incassoproces gestalte kunnen geven.

Voorspelmodel onmisbaar voor gerechtelijke incasso

Alle partijen die bij gerechtelijke incasso betrokken zijn, debiteur, opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder, hebben belang bij een zorgvuldige afweging of gerechtelijke incasso en de bijbehorende kosten opwegen tegen de persoonlijke en maatschappelijke schade die dat met zich meebrengt. Zonder daarbij het principe uit het oog te verliezen dat een openstaande rekening betaald moet worden. Een voorspelmodel zoals Verhaalscore is daarbij onmisbaar.

Bron: Syncasso