De verdere ontwikkeling van de coronapandemie blijft ook in 2022 de belangrijkste onzekerheid voor de wereldeconomie. Atradius geeft haar nieuwste vooruitzichten in de Economic Outlook van januari.

Het wereldwijde economische herstel werd in 2021 ondersteund door het opengaan van economieën en de vaccinatiecampagnes die op gang kwamen. De pandemie is echter nog niet voorbij. Nieuwe coronavirusmutaties zorgen opnieuw voor besmettingsgolven, waardoor regeringen zich genoodzaakt zien nieuwe beperkingen op te leggen. Tegelijkertijd wordt de wereldeconomie geconfronteerd met knelpunten in de bevoorradingsketens en hogere energieprijzen. Dit leidt tot hogere inflatie. Atradius denkt dat die in 2022 zal afnemen, geholpen door een bescheiden verkrapping van het monetaire beleid. Een verheviging van de pandemie is het grootste neerwaartse risico voor de groeivooruitzichten. Een snellere verspreiding van de besmettingen in combinatie met meer maatregelen zou de wereldeconomie in een stagflatiescenario kunnen duwen, met een lage groei en hoge inflatie.

Belangrijkste punten van de Economic Outlook

 • Herstel wereldeconomie zet door
  De heropening van economieën heeft geleid tot een behoorlijke mondiale bbp-groei van 5,8% in 2021, die waarschijnlijk zal worden gevolgd door een iets lagere groei van 4,2% in 2022 en 3,6% in 2023. De pandemie zal een rem blijven zetten op het economische herstel, maar Atradius verwacht dat economieën zich geleidelijk aanpassen en leren om te gaan met de aanwezigheid van het coronavirus.
 • Inflatie van tijdelijke aard
  Inflatie is wereldwijd in een snel tempo aan het oplopen, aangewakkerd door hogere energie- en grondstoffenprijzen, stijgende transportkosten en knelpunten in internationale productieketens. Atradius beschouwt de hoge inflatie nog steeds als een tijdelijk fenomeen, maar het dwingt de centrale banken wel sneller dan verwacht te beginnen met het terugdraaien van monetaire stimuleringsmaatregelen. Krappe arbeidsmarkten en een sterke vraag laten ook enige ruimte voor monetaire verkrapping. Gezien de onzekere vooruitzichten blijft het echter een evenwichtsoefening voor centrale banken.
 • Groei wereldhandel terug naar normaal niveau
  De wereldhandel is inmiddels weer terug op het niveau van voor de pandemie, waarbij de goederenhandel vooroploopt in het herstel. Recentelijk is het herstel van de goederenhandel gehinderd door verschillende verstoringen, waaronder vervoersproblemen en fabriekssluitingen in Azië. Wij verwachten dat de groei van de handel in de prognoseperiode naar een ‘normaal’ niveau terugkeert en gelijke tred houdt met de groei van het mondiale bbp.
 • Productieniveaus ontwikkelde markten terug naar niveau van voor de pandemie
  Het economisch herstel in de ontwikkelde markten verliest enigszins aan kracht. Verstoringen in internationale productieketens en overheidsmaatregelen om het coronavirus in te dammen remmen het herstel enigszins, waardoor de bbp-groei in de ontwikkelde markten als groep in 2022 3,8% zal bedragen, gevolgd door 2,3% in 2023. Fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen worden ingetrokken, maar de geavanceerde markteconomieën zijn veerkrachtig gebleken en zullen naar verwachting tijdens de prognoseperiode herstellen tot de productieniveaus van vóór de pandemie.
 • Azië leidt het herstel onder opkomende regio’s
  Verwacht wordt dat de opkomende economieën als groep in 2022 met 4,6% en in 2023 met 4,8% zullen groeien. Vaccinaties komen dit jaar op ruimere schaal beschikbaar, wat de productiegroei en het consumentenvertrouwen in opkomende economieën kan bevorderen. Aan de andere kant zullen zij in 2022 aanzienlijk minder monetaire en fiscale steun krijgen dan de geavanceerde markten. Atradius verwacht dat Azië van alle opkomende regio’s het hoogste groeitempo laat zien.
 • Virus houdt greep op de vooruitzichten
  Een verslechtering van de pandemie is het voornaamste risico voor het wereldwijde economische herstel. In een negatief scenario zal de wereldwijde bbp-groei in 2023 mogelijk 1,6% lager uitvallen. In dit scenario zou de bbp-groei in alle belangrijke regio’s over een brede linie worden afgeremd onder invloed van overheidsbeperkingen, nieuwe problemen in toeleveringsketens en een snel oplopende inflatie.

Klik hier voor de Economic Outlook (PDF)

Bron: Creditexpo.nl