Atradius Dutch State Business ondersteunt steeds meer Nederlandse export.

Atradius Dutch State Business – exportkredietverzekeraar namens de overheid – maakt een positieve ontwikkeling door ondanks de economische tegenwind. Terwijl bij de meeste buitenlandse staatskredietverzekeraars het volume van nieuwe polissen in de eerste helft van 2012 daalde, was bij de Nederlandse verzekeraar juist sprake van groei. Dit blijkt uit cijfers van de Berner Unie, de internationale brancheorganisatie van exportkredietverzekeraars.

Atradius Dutch State Business verstrekte in de eerste helft van 2012 ruim 4 procent meer dekkingen aan exporteurs ter afdekking van de betalingsrisico’s ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. In heel 2011 is voor 8,4 miljard euro aan dekkingen verstrekt of toegezegd. Het gaat hierbij om verzekeringen voor de Nederlandse export van kapitaalgoederen en aannemingswerken in het buitenland. Bij buitenlandse staatskredietverzekeraars was juist sprake van een daling van het volume of een stagnering van de groei. In de eerste helft van 2011 verstrekten alle staatskredietverzekeraars nog nieuwe dekkingen met een totale waarde van 69 miljard euro. Dit bedrag daalde in de eerste helft van 2012 naar 64 miljard euro: een afname van ruim 9 procent. Naast een lagere internationale economische groei komt dit doordat banken – vanwege de buffers die zij als gevolg van de crisis moeten aanhouden – over minder kapitaal beschikken om grote exporttransacties te financieren. Hierdoor komen deze transacties steeds moeilijker tot stand,  ook in Nederland.

Sterke groei offshore

Sommige Nederlandse exporteurs slagen er toch in financiering te vinden, echter met moeite. “In de laatste maanden was sprake van een nog grotere vraag naar de verzekering van transacties: op dit moment heeft Atradius Dutch State Business voor zo’n kleine 5 miljard euro aan aanvragen in behandeling. Deze aanvragen doen zich vooral voor in de scheepsbouw, maar ook in de olie- en gassector. Vooral in landen als Brazilië, Mexico en Australië wordt nu enorm geïnvesteerd. Door de hoge olieprijs en omdat landen als Japan zijn afgestapt van kernenergie is er behoefte aan financiering om nieuwe olie- en gasbronnen aan te boren”, vertelt Johan Schrijver, Algemeen Directeur van Atradius Dutch State Business. “Vooral Nederlandse toeleveranciers profiteren hiervan, evenals leveranciers van technologisch hoogwaardige machines. Nederland heeft in deze markten een uitstekende reputatie. Atradius Dutch State Business blijft deze export ondersteunen, omdat dit positieve gevolgen heeft voor de reële economie van Nederland. Met de Nederlandse overheid werken we aan nieuwe producten om de financiering van export mogelijk te blijven maken. Een staatskredietverzekering voor het afdekken van betalingsrisico’s is hierbij onontbeerlijk.”

Johan Schrijver is eerder deze maand herkozen als president van de Berner Unie. De leden van deze internationale brancheorganisatie – waarbij naast staatskredietverzekeraars ook particuliere verzekeraars zijn aangesloten – zijn goed voor verzekeringen met een totale waarde van 1.400 miljard euro per jaar aan export en buitenlandse investeringen. Dit komt overeen met meer dan 10 procent van de internationale handel.

Bron: www.creditexpo.nl