Bijna de helft van de Nederlandse bevolking staat in de systemen van het Bureau Kredietregistratie (Stichting BKR). De NVVK ziet liever dat mensen zelf informatie aanleveren wanneer dat nodig is. Dat snijdt ook de ‘verwijderindustrie’ de pas af. Dit betoogt de NVVK in haar consultatiereactie op de wet stelsel kredietregistratie.

In haar reactie spreekt de NVVK de voorkeur uit voor een systeem zoals het Schuldenknooppunt dat hanteert. Daar worden geen gegevens opgeslagen. Er wordt alleen informatie uitgewisseld tussen partijen. Op deze wijze zouden kredietverstrekkers die informatie willen, gegevens op kunnen vragen bij particulieren.

Vijf jaar is te lang

Nu staan mensen die een schuldregeling hadden, nog 5 jaar na afloop geregistreerd bij BKR. Verwijdering is ingewikkeld, waardoor er een industrie is ontstaan van partijen die zogenaamd ‘helpen’ om een BKR registratie ongedaan te maken. Dat is een onwenselijke situatie. Zeker omdat 9 van de 10 deelnemers in een schuldregeling een jaar later nog steeds vrij zijn van financiële problemen aldus BKR-cijfers.

De rechter heeft onlangs vastgesteld dat het BKR zelf verwijderingsverzoeken van particulieren in behandelingen moet nemen. Dat lijkt de NVVK een goede route. Zo ontstaat er immers één loket waar mensen hun registratie ongedaan kunnen maken.

Beëindig dubbele registratie

Mensen die schuldhulp krijgen, moeten nu nog dubbel geregistreerd worden bij BKR: een keer voor het hulptraject, en een keer (wanneer de gemeente de schulden saneert en het restant overneemt) voor een saneringskrediet. In de consultatie pleit de NVVK voor 1 registratie, voor de duur van zes maanden na afloop van het saneringstraject. 

Persoonlijk gesprek telt

De NVVK verwacht dat een kortere registratie ertoe bijdraagt dat kredietverstrekkers vaker het gesprek aangaan alvorens zij geld uitlenen. Dat heeft de voorkeur boven een systeem waarin het persoonlijke gesprek te weinig aandacht krijgt.

Lees de hier de consultatiereactie van de NVVK

Bron: NVVK