Door Kerstmis realiseer ik me weer dat er ongeveer 10 000 verschillende religies zijn. Het kenmerk van alle religies is dat zij er allemaal van overtuigd zijn dat er maar één fundamentele waarheid bestaat en dat juist zij het ware geloof bezitten. Het niet mogen of zelfs haten van mensen met een andere godsdienst lijkt daarbij helaas te horen.

Rond het jaar 1500 beschreef de kerkhervormer Maarten Luther Joden als "addergebroed". De christelijke haat tegen Joden door de eeuwen heen heeft uiteindelijk de Holocaust mogelijk gemaakt. Tijdens de opdeling van Brits- Indië, in India voor de Hindoes en Pakistan voor de Moslims, werden meer dan één miljoen mensen afgeslacht. En de haat tussen religies is niet verminderd. Sinds het jaar 2000 is 43% van de burgeroorlogen van religieuze aard geweest.

Bijna 64 % van de wereldbevolking is katholiek, protestant, moslim of hindoe. En het geloof verdwijnt niet zomaar. In China mocht lange tijd alleen maar in het communisme worden geloofd, en werd religie, in de traditie van Karl Marx, als "opium voor het volk "gezien. Maar in 2007 zei weer een derde van de Chinezen van 16 jaar en ouder gelovig te zijn. En omdat dit cijfer komt uit een door de overheid gecontroleerde krant, de China Daily, zal het werkelijke aantal gelovigen zeker niet lager liggen.

Ongeveer 95% van de Amerikanen zegt in God te geloven, 90% bidt, 82 % zegt dat God wonderen kan verrichten en meer dan 70% gelooft in een leven na de dood. Opvallend is dat slechts 59% in de hel gelooft, wat niet erg consequent is.

In het geseculariseerde Nederland liggen deze percentages lager. Het onderzoek "God in Nederland" van april 2007 liet zien dat de ontkerkelijking in 40 jaar tijd van 33% naar 61% was toegenomen. Meer dan de helft van de Nederland twijfelt en is dus agnost, of gelooft in "iets". Slechts 14 % is atheïst, maar dat is hetzelfde percentage als er protestanten zijn. Katholieken zijn maar met iets meer (16%).

Spiritualiteit is de ontvankelijkheid voor religie, en die is voor 50% genetisch bepaald. Spiritualiteit is een eigenschap die ieder mens in een bepaalde mate heeft, zonder dat er sprake is van een universele theologie. Religie behoort een eigen gewenste invoering van onze spirituele gevoelens te zijn.

Religieus te worden of niet, is echter veelal niet een vrije keuze. De omgeving waarin je opgroeit, zorgt ervoor dat tijdens de vroege ontwikkeling de religie van de ouders wordt vastgelegd in onze hersenscircuits; op een soort gelijke wijze als onze moedertaal.

Na de geboorte vindt de religieuze programmering van het brein van het kind plaats.
Het is daarom onjuist om over christelijke, islamitische en joodse kindertjes te spreken. Jonge kinderen hebben helemaal geen geloof. Het wordt er door de christelijke, islamitische en joodse ouders in hun vroege ontwikkelingsfase waarin zij hiervoor zeer gevoelig zijn, ingeprent.

Ik acht het voor een toekomst in de 21ste eeuw met zo min mogelijk haat en oorlogen essentieel dat kinderen niet wordt geleerd wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken. Zo kan en moet worden voorkomen dat religieuze ideeën, zoals het bestaan van leven na de dood, dat je sterft als een martelaar naar het paradijs gaat en 72 maagden als beloning krijgt, dat ongelovigen vervolgd dienen te worden, en dat in God geloven het hoogste goed is, overgedragen van generatie op generatie, wordt vastgelegd in de hersenscircuits van de kinderen die de toekomst in de 21ste eeuw zullen gaan bepalen. Alleen dàn is er in de 21ste eeuw kans op "Vrede op Aarde".

Bron: creditexpo.nl