In 2023 geldt er een prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers. Dit betekent dat zij tot een bepaald gebruik niet meer betalen dan een maximale prijs voor gas, stroom en stadsverwarming. Met de subsidieregeling CEK23 kunnen energieleveranciers die elektriciteit, gas of warmte leveren de energiekosten in 2023 voor hun klanten verlagen.

Energiebedrijven konden vanaf 12 december 2022 tot en met 16 januari 2023 een aanvraag voor januari doen. In totaal hebben 62 leveranciers van elektriciteit en gas een aanvraag ingediend. Deze leveranciers zijn gezamenlijk goed voor 8,15 miljoen kleinverbruikaansluitingen elektriciteit en 7,12 miljoen kleinverbruikaansluitingen gas. Door warmteleveranciers zijn 127 aanvragen ingediend. Daarmee zijn nagenoeg alle huishoudens en andere kleinverbruikers van elektriciteit, gas en warmte in Nederland bereikt.

Circa 70 procent lagere energierekening door plafond

Op basis van de ingediende aanvragen becijfert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat in januari 69% van de elektriciteitsaansluitingen en 71% van gasaansluitingen financieel voordeel hebben door het prijsplafond. Dat zijn bijna 6 miljoen huishoudens en andere kleinverbruikers. De overige huishoudens en kleinverbruikers betalen momenteel tarieven die lager zijn dan het prijsplafond. Voor deze groep biedt het prijsplafond deze maand dus geen financieel voordeel.

Budget

Voor elektra en gas is voor de periode januari 2023 een voorschotbedrag van totaal € 876.722.752 aangevraagd. Voor warmte is € 31.537.411 aangevraagd. Per maand kan het voorschotbedrag variëren. Deze kunnen veranderen als gevolg van markt- en prijsontwikkelingen. In januari ligt het verbruik hoger dan gemiddeld. Leveranciers vragen elke maand opnieuw een voorschot aan op basis van de meest actuele klantgegevens. Er wordt achteraf gecontroleerd of er bij de uitbetaling van voorschotten sprake was van overcompensatie. Niet alle aanvragen zijn reeds verleend. Er zijn leveranciers die pas tegen het einde van de indientermijn hebben aangevraagd. Deze aanvragen zijn nog in behandeling.

Blokaansluitingen

Het prijsplafond sluit niet goed aan bij huishoudens met een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting). De overheid werkt een aparte regeling uit om deze groep ook te helpen met de hoge energieprijzen.

Bron: Rijksoverheid