Woningbezitters met schulden willen vaak het liefst in hun huis blijven wonen. Het convenant Schakel! stimuleert samenwerking tussen hypotheekverstrekkers en financiële hulpverleners, gericht op woningbehoud. Nieuw is dat nu ook de organisatie achter de Nationale Hypotheekgarantie deelneemt in de afspraken. NHG-bestuurder Carla Muters zette recent haar handtekening.

Woningbehoud is ook bij schulden vaak mogelijk’, zegt NVVK-beleidsadviseur Ellen Hennekens. ‘De visie bij de afdelingen Bijzonder Beheer is wat dat betreft echt anders dan 10 jaar geleden. De herziening van de Schakel!-overeenkomst bevestigt opnieuw dat hypotheekverstrekkers sámen met hulpverleners willen zoeken naar de beste oplossing voor de hulpvrager’.  

Vroeg contact leggen 

Schuldhulpverleners en hypotheekverstrekkers werken soms aan hetzelfde dossier zonder dat ze elkaar kennen. Het komt ook voor dat een hypotheekverstrekker nog niet weet dat zijn cliënt grote geldzorgen heeft. Inzet van de Schakel!-afspraken voorkomt inefficiënte oplossingen die niet toereikend zijn.  

Om behoud van de woning mogelijk te maken is het belangrijk dat beide partijen vroegtijdig contact leggen. ‘Ook wanneer de schulden op andere terreinen liggen en er nog geen betaalachterstanden op de hypotheek zijn’, benadrukt Hennekens.   

Nieuwe partners in Schakel! 

Schakel! bestaat al sinds 2013. Nieuw is dat nu ook hypotheekverstrekkers Argenta en Vista Hypotheken aangesloten zijn. Daarnaast is de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen aangehaakt, die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vormgeeft. ‘Ik ben erg blij met de betrokkenheid van NHG’, aldus Hennekens. ‘Zij zetten met de ondertekening van de Schakel!-samenwerking een stap naar voren. Inmiddels doen ze al een tijdje actief mee in ons periodiek overleg. Ze gaan daarmee echt naast hypotheekverstrekkers staan. Om samen te werken aan de randvoorwaarden voor een goede afloop voor woningbezitters met schulden.’ 

Bron: NVVK