Hoeveel moet je als gemeente investeren in vroegsignalering van schulden, en wat levert het je uiteindelijk op? Yvet Bommeljé en Hans van Alebeek hebben in opdracht van Schouders Eronder een draaiboek gemaakt waarmee je een businesscase kunt opstellen voor vroegsignalering van schulden.

Het draaiboek voor het maken van een businesscase helpt je bij het opstellen van een onderbouwd plan van aanpak voor vroegsignalering.

De maatschappelijke businesscase levert concreet op:

  1. analyse van het probleem
  2. de lokale (maatschappelijke) kosten en baten
  3. een inventarisatie van effecten
  4. indicatoren voor monitoring

Downloads

Bron: Schouders Eronder