Portfolio Debt Sales, of in goed Nederlands het verkopen van vorderingen, is een onderwerp dat in de vakpers niet genoeg aandacht krijgt. Dat gaat veranderen! In samenwerking met de VVCM is een groep credit professionals uit de wereld van Debt Sales gestart met de voorbereidingen voor een ‘Debt Sales’-platform.

Dit nieuwe platform gaat naar verwachting rond november van dit jaar van start als onderdeel van de website van de VVCM. Met dit initiatief wil de VVCM bijdragen aan het verder professionaliseren van de markt voor vorderingenkoop en -verkoop. Op het (niet commerciële) platform kunnen kopers en verkopers van vorderingen kennis uitwisselen. Deelname staat open voor leden van de VVCM.

Het Debt Sales-platform wordt geleid door de Commissie Debt Sellers. De taken van deze commissie omvatten onder meer:

  • Aansturen van het platform
  • Organiseren van bijeenkomsten van deelnemers
  • Bijeenbrengen van personen die actief zijn op de markt van Debt Sales
  • Opbouwen van een database over processen en juridische en economische aspecten van Debt Sales
  • Contacten leggen met partijen buiten Nederland actief op het gebied van Debt Sales om kennis te maken met ‘Best Practices’ uit het buitenland
  • Verzamelen en centraliseren van relevante marktinformatie, uitgesplitst naar de meest gangbare sectoren zoals Energie, Telecom en Finance
  • Het bieden van toegang tot relevante marktpartijen voor kopers die overwegen de Nederlandse markt te betreden dan wel gevestigde partijen die nieuwe proposities aan de markt wensen aan te bieden
  • Uitnodigen van professionele partijen die vorderingen kopen deel te nemen aan bijeenkomsten van het panel en om relevante informatie te delen
  • Voorlichting aan geïnteresseerden en panelleden en het verzorgen van presentaties tijdens daartoe geschikte professionele events

De leden van de Commissie Debt Sellers zijn werkzaam in een positie waarin ze regelmatig verantwoordelijk zijn voor de verkoop van portefeuilles.

Heeft u als credit manager een actieve en/of beslissende rol bij het verkopen van vorderingen en bent u nog niet benaderd door een van de commissieleden?

Of wilt u meer informatie ontvangen over de commissie en/of het platform? Stuur dan een e-mail naar dsc@vvcm.nl. De commissie neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Bron: VVCM