Op donderdag 3 november wordt tijdens de Credit Expo voor de zesde keer de VVCM/Syncasso Credit Management Innovation Award uitgereikt. De Award is bedoeld voor mensen en/of organisaties die met succes een innovatieproject hebben afgerond dat heeft geleid tot een aantoonbare positieve doorbraak in credit management. Wat is de betekenis van deze jaarlijkse innovatieprijs? En hoe staat het met de bekroonde innovaties van de afgelopen vijf jaar? In aanloop naar de Credit Expo passeren alle Award-winnaars in een interview de revue. Dit keer Co-Pay Bouw, de winnaar van 2013. Samen met Arjen de Vries, directeur van Co-Pay, blikken we terug.

Wie is Co-Pay?

‘Co-Pay is een innovatief bedrijf dat op een andere wijze naar de markt kijkt. Gevestigd in Amersfoort bij onze samenwerkingspartner Alterim.
Als Co-Pay willen we een bijdrage leveren om de bouwsector gezond te houden. Tijdens de (huidige) bouwcrisis is er veel misgegaan. Betaaltermijnen zijn opgelopen van 30 tot vaak 120 dagen. Door veel faillissementen van hoofdaannemers werden opdrachtgevers, maar vooral veel onderaannemers, geconfronteerd met schade. Dit heeft ertoe geleid dat vele gezonde bedrijven werden meegesleurd in het faillissement. Opdrachtgevers voelen zich niet altijd verantwoordelijk voor de schade, ze hebben de contracten zoals gebruikelijk vormgegeven, de gebruikelijke bankgarantie is gesteld en de termijnen zijn volgens contract betaald. Hiermee is de ‘juridische’ kous afgedaan. Maar de schades voor alle overige partijen en de stagnatie zijn hier wel het gevolg van, terwijl het tegenwoordig veel eenvoudiger en vooral beter kan. Maar naast de juridische aspecten heb je ook sociale aspecten. Je wilt toch op een snelle wijze betaald krijgen voor het werk dat je hebt verricht? Je wilt toch risicoloos kunnen investeren of werkzaamheden verrichten? Uiteindelijk gaat het erom dat diegene die recht op zijn geld heeft het ook daadwerkelijk ontvangt. Vanuit die visie is ons product ’ketenbetaling‘ ontstaan. Met dit concept willen wij dat partijen beter kunnen samenwerken, dat het vertrouwen in de bouwsector terugkeert en dat de nodige zekerheden worden ingebouwd om schade te voorkomen. Dit kan alleen wanneer de regie over de investeringen bij een neutrale partij komt te liggen zoals de notaris. Het snel ophalen van gelden bij de opdrachtgever en het zolang mogelijk vasthouden van facturen van derden moet tot het verleden gaan behoren.’

Wat houdt Co-Pay ketenbetaling in?

‘Bij ketenbetaling worden de geldstromen rond een bouwproject efficiënt en transparant gemanaged, zodat er maximale financiële zekerheid wordt gekregen voor alle partijen die bij het bouwproject betrokken zijn. Bij een faillissement van één van de bij het bouwproject betrokken partijen worden de overgebleven partijen niet getroffen door stagnatieschade of door faillissementschade. Dit gebeurt door een betaalovereenkomst te sluiten tussen Co-Pay, de notaris, de hoofdaannemer en de opdrachtgever. Onderaannemers en leveranciers treden later toe door middel van een toetredingsakte. Het systeem is inmiddels getoetst door een groot aantal organisaties waaronder De Nederlandsche Bank, Bureau Financieel Toezicht, de juridische diensten van beleggers, investeerders, bouwondernemingen en corporaties. Met onze aanpak garanderen wij dat iedereen die arbeid verricht, het geld ontvangt waar hij recht op heeft en dat binnen tien dagen. En mocht er in de tussentijd een bedrijf omvallen, dan staat het geld gereserveerd op de veilige derdengeldenrekening van de notaris. Door de veilige route van het geld zijn bankgaranties en kredietverzekeringen in de hele bouwkolom overbodig geworden. Tel uit je winst. Bijkomend voordeel is dat hierdoor aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd en dat er veel meer werkplezier is, waardoor de kwaliteit toeneemt. Wij zien tevens dat door de snelle betaaltermijnen en de garantie dat het geld gereserveerd staat op de veilige rekening, onderaannemers bereid zijn om extra inkoopkorting te geven. Wij claimen daardoor dat een bouwproject tot wel 5% goedkoper kan uitvallen met gebruik van ketenbetaling.’

Wat heeft het winnen van de Innovation Award opgeleverd?

‘Vooral de naamsbekendheid van en het vertrouwen in Co-Pay ketenbetaling. We zijn uitgenodigd om met verschillende partijen in gesprek te gaan en ons concept verder te presenteren. Dit heeft niet alleen direct opdrachten opgeleverd, maar door deze onderscheiding zijn we ook sneller bekend geworden in de markt. Hierdoor is bijvoorbeeld SBRCURnet onderzoek gaan doen naar onze aanpak. Het rapport zal in september beschikbaar zijn. SBRCURnet helpt als kennispartner de bouw te ontwikkelen. Zonder de Award had onze dienstverlening waarschijnlijk minder interesse gewekt en zou het bewerken van de markt minder snel gaan. Toch merken we dat niet iedereen het nog aandurft om ketenbetaling toe te passen. Hoewel het een zeer eenvoudig systeem is dat nauwelijks aanpassingen van de betreffende organisaties vraagt, merken wij dat veranderingen in de bouwsector maar moeizaam worden doorgevoerd. Ondanks de lovende woorden van vele belanghebbenden hebben wij zelfs na vier jaar nog steeds onze handen vol om het idee van het concept te laten doordringen. Wij willen dan ook een beroep doen op opdrachtgevers die durven te veranderen en innovatie willen omarmen. Want het kan efficiënter, beter, transparanter maar vooral eerlijker.’

Hoe staat het met het project?

‘Heel goed. We merken alleen dat, nu de economie aantrekt, partijen weer gemakkelijker met geld en risico’s omgaan. Vaak worden nieuwe methodes of innovaties op de lange baan geschoven. Vijf jaar geleden hebben we de markt bottom-up bewerkt; van onderaannemer tot aannemers en dan opdrachtgevers. Deze benadering heeft ons inzicht gegeven waar de echte behoeften liggen en wat de pijnpunten van onze doelgroep zijn. Momenteel zijn wij onder andere aan het praten met institutionele beleggers en een aantal grote woningbouwcorporaties. Het gaat er niet alleen om dat zaken juridisch goed geregeld zijn, dat faillissementschade wordt beperkt, maar vooral dat opdrachtgevers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om het voor iedereen in de bouwkolom goed te regelen: van de hoofdaannemer tot onderaannemers en leveranciers. In 2015 hebben we deelgenomen aan de MKB innovatie top-100 award. Uit 100 gerenommeerde bedrijven staan wij met onze ketenbetaling op de 30ste plek. Wij vonden het een eer. Het heeft opnieuw bevestigd dat ons product vernieuwend is, waar de markt nog vertrouwd mee moet raken. Aan deze bewustwording werken we hard. We zijn nu bezig met nog meer marketing- en communicatie-uitingen. Zie onze animatiefilm op: www.co-pay.nl

Tips?

‘Het verkrijgen van de Credit Management Innovation Award is een eer. Veel dank ervoor. Mijn tip aan de VVCM zou zijn: help bedrijven hun netwerk uit te bouwen. Regel een interview bij bijvoorbeeld BNR of in de gerenommeerde kranten, zorg voor exposure, huur een stand op beurzen etc. Bedrijven die voor innovatie staan, kunnen niet bestaan door alleen zaken met early adaptors te doen. Voordat de rest zo ver is om voordelen van nieuwe oplossingen in te zien, duurt het nog even. Help dus de markt sneller te veranderen door frequenter te communiceren en bedrijven die innovatie hoog in het vaandel hebben staan te promoten.’

Wilt u meedingen naar de VVCM Credit Management Innovation Award 2016?
U vindt hier het deelnameformulier.

Bron: VVCM