Het komt dus ook anno 2012 nog voor. De Vereniging van Eigenaren waarvan je als appartementseigenaar verplicht lid bent, heeft het beheer van de VvE uitbesteed aan een professioneel beheerkantoor, dus dat lijkt prima geregeld.

Tot je te horen krijgt dat het beheerkantoor failliet is gegaan en dat de VvE daardoor al haar geld kwijt is. Dat overkwam een aantal VvE’en die het beheer uit handen hebben gegeven aan Redema VvE BV te Nieuwegein, onderdeel van de Redema Groep. En het gaat vaak om flinke bedragen, want sinds mei 2008 is iedere VvE verplicht om een reservefonds aan te leggen voor toekomstig (groot) onderhoud. Maar dat geld moet dan wel veilig beheerd worden.

“Een schandaal”, noemt Fred Schuurs, voorzitter van Stichting VvE Belang, de belangen-organisatie voor appartementseigenaren de wijze waarop Redema met het geld van de VvE’en is omgegaan. De rekeningen stonden niet op naam van de verenigingen zelf, maar op naam van Redema. Een doodzonde in VvE-land. De curator die het faillissement afhandelt, heeft besloten dat de tegoeden van de VvE’en onderdeel zijn van de boedel van Redema. Dat betekent dat deze VvE’en naar alle waarschijnlijkheid hun geld kwijt zijn.

Hij verwijt ook de VvE’en die hun gelden door Redema lieten beheren, de nodige nalatigheid: “De bestuursleden hebben kennelijk zitten slapen. En ze hadden beter kunnen weten: VvE Belang hamert er al jaren op dat de financiële zaken goed geregeld moeten zijn. In het splitsingsreglement staat, dat ‘het bestuur verplicht is de kasmiddelen van de vereniging te plaatsen bij een bank op een rekening ten name van de vereniging’. In ons ‘Handboek voor de VvE’ staat letterlijk: ‘Let erop dat niet de algemene (kantoor)rekening van het beheerkantoor wordt gebruikt. Bij een eventueel faillissement wordt de VvE meegezogen en kunnen de gelden naar de schuldeisers verdwijnen’.

Er moet meer aandacht komen voor het (financiële) beheer van VvE’en. Dat is een essentieel onderdeel van het functioneren van VvE’en. Zaken als hierboven beschreven mogen gewoonweg niet meer voor komen. De Tweede Kamer heeft in november 2011 een motie aangenomen waarbij de Tweede Kamerleden Van Bochove (CDA) en De Boer (VVD) de minister o.a. verzoeken te bekijken op welke wijze het functioneren van verenigingen van eigenaren verbeterd kan worden. VvE Belang zal het aanscherpen van het beheer van de financiën hierbij zeker onder de aandacht brengen. Schuurs: “Als een VvE hieromtrent zekerheid wil hebben, dan is het verstandig in zee te gaan met een SKW-gecertificeerde VvE-beheerder. Die is verplicht om de bankrekening op naam van de VvE te zetten. Dat is een keiharde voorwaarde voor het certificaat.”

Over VvE Belang Stichting VvE Belang is de belangenorganisatie van appartements-eigenaren in Nederland. Bij de organisatie zijn inmiddels bijna 200.000 appartements-eigenaren aangesloten. De stichting houdt zich vooral bezig met de belangenbehartiging van de aangeslotenen, maar ook met het geven van voorlichting op tal van terreinen die samenhangen met het appartementsrecht.

 

Bron: Nieuwsbank.nl